Sekcja projektowa

Dziekanaty to serce uczelni, służące w pierwszej kolejności studentom. Nie można jednak zapominać, że uczelnia to też działalność badawcza, którą prowadzą nauczyciele akademiccy. Budując swoją doskonałość naukową potrzebują na jej realizację środki finansowe. Większość badań prowadzonych jest ze wsparciem środków publicznych dostępnych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących i realizowana w formie projektów. Z tego też powodu zainicjowałyśmy w ramach Stowarzyszenia Sekcję Projektową, która na wzór i pod szyldem Forum Dziekanatów, pozwoli na stworzenie grupy roboczej  osób zajmujących się wsparciem realizacji projektów finansowanych m.in. przez NCN, NCBR i Komisję Europejską na uczelniach.

Sekcja zajmować się będzie następującymi zagadnieniami:

 1. Systemy obsługi/zarządzania projektami w polskich jednostkach naukowych (best practice)
 2. Zakres udziału administracji w obsłudze wnioskowania i realizacji projektów (normy, standardy, przewodniki)
 3. Co się naprawdę opłaca? – jakie projekty powinny stanowić priorytet w kontekście oceny parametrycznej i przełożenia na subwencję
 4. POLon – kontekst projektowy
 5. Najtrudniejsze zagadnienia finansowe i prawne w projektach:
  • rozliczanie wynagrodzenia w tym systemy motywacyjne w różnych typach projektów
  • procesy zatrudnienia NA oraz ich czas pracy i zadania
  • zakupy i rozliczanie aparatury
  • podatek VAT
 1. Wdrażanie wyników projektów, zastosowanie wyników w praktyce gospodarczej – scenariusze.
 2. Obcokrajowcy wnioskujący o projekty i biorący w nich udział – wyzwania rekrutacyjne, legalizacja pobytu, rzeczywistość polskich jednostek.

Nasze działania planujemy skoncentrować w następujących obszarach:

 • Newsletter Sekcji Projektowej
 • Cykliczne spotkania poświęcone najbardziej palącym w danym momencie tematom z ww. wymienionych
 • Prowadzenie współredagowanej strony sekcji
 • Wspólna grupa dyskusyjna, gdzie można dzielić się wątpliwościami, spostrzeżeniami i rozwiązaniami

Pierwsze spotkanie sekcji w formie zdalnej planujemy w lutym/marcu 2023 r. Chcemy wówczas określić nasze ramy działania i sposób funkcjonowania. Osoby zainteresowane spotkaniem lub dołączeniem do naszej sekcji zapraszamy do kontaktu.

 

Koordynacja: Katarzyna Markiewicz-Śliwa i Ewa Mendec

Zespół: Alicja Borzęcka-Szajner, Magdalena Dylewska, Jolanta Kluba, Kamila Kułakowska, Małgorzata Niespodziana-Domańska, Katarzyna Szyniszewska, Lidia Tomaszewska i Katarzyna Górak-Sosnowska