Seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego

Seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego

Tradycyjnie podczas ogólnopolskiego Forum Dziekanatów bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony sprawom prawnym z zakresu szkolnictwa wyższego – obsługi toku studiów, ale nie tylko. I tradycyjnie nie starczyło czasu na wszystkie odpowiedzi. Korzystamy z uprzejmości p. Marcina Czai, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki i organizujemy seminarium poświęcone tylko i wyłącznie tym sprawom. Czasu tym razem nie powinno zabraknąć.

Zapraszamy do udziału 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00. Seminarium odbędzie się online.

Aby wziąć udział w seminarium, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Jeżeli mają Państwo pytania do dyr. Czai, zachęcamy do przesyłania ich na adres Stowarzyszenia. Pytania zbieramy do końca stycznia.

*

Marcin Czaja – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, urzędnik służby cywilnej, audytor wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych. Studiował prawo międzynarodowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, zarządzanie projektami w Akademii im Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora departamentu w MNiSW, od 2013 r. kieruje komórką organizacyjną MEiN odpowiedzialną za sprawy organizacji i nadzoru nad uczelniami w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.