Seminarium Sekcji Projektowej 6.03.2023

Seminarium Sekcji Projektowej 6.03.2023

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zapraszamy na inauguracyjne seminarium Sekcji Projektowej naszego Stowarzyszenia. Będzie to okazja do rozbudowania platformy wymiany doświadczeń i stworzenia forum dyskusyjnego w interesujących kwestiach projektowych na naszych uczelniach.

Oto formularz rejestracyjny: [zapisy się zakończyły]

Poniżej znajduje się program.

Partnerem wydarzenia jest EURECA-Pro.

6 marca 2023 r., 9:00-11:30, online

godzina Temat wystąpienia prowadzący
9:00 – 9:15 Powitanie Uczestników i przedstawienie Stowarzyszenie Forum Dziekanatów Katarzyna Górak-Sosnowska, Prezes SFD
9:15 – 9:35 Sekcja Projektowa Forum Dziekanatów, planowany sposób działania, wyzwania i proponowana tematyka najbliższych spotkań Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Sekcja Projektowa FD, Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami
9:40 – 10:10 Wynagrodzenia w projektach Programu Horizon Europe, w tym zagadnienia rozliczania wynagrodzeń w świetle uzgodnień PAKT. Zuzanna Andracka, gł. specjalista operacyjny, Krajowy Punkt Kontaktowy
10:10 – 10:40 Jak sprawozdawać projekty w POLON a w szczególności międzynarodowe? Krzysztof Stojek i Magdalena Waniewska-Bobin, Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych  OPI
10:40 – 11:00 Sesja Q&A Ewa Mendec, Sekcja Projektowa FD, Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 11:45 Umiędzynarodowienie projektów krajowych (współpraca międzynarodowa w OPUS-LAP/WEAVE, umiędzynarodowienie wyników projektów, mechanizmy wspierające współpracę) Dr Anita Bielańska, Zespół Koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Narodowe Centrum Nauki
11:45 – 12:05 Centrum Zarządzania Projektami  – model przyjęty w Politechnice Śląskiej z uwzględnieniem systemu obsługi elektronicznej Kierowników projektów (case study) Ewa Mendec, Sekcja Projektowa FD, Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami
12:05 – 12:10 Zapowiedź konferencji w Warszawie Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Sekcja Projektowa FD, Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami
12:10 – 12:30 Sesja Q&A Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Sekcja Projektowa FD, Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami

 

Link do spotkania prześlemy osobom zarejestrowanym na początku marca.

Mamy nadzieję, że nasze seminarium będzie podstawą do konsolidacji środowiska osób zajmujących się  na uczeniach zarządzaniem i obsługą projektów 🙂