Seminarium: Zarządzanie administracją uczelni w warunkach kryzysu. Czego uczy nas pandemia Covid-19?

Seminarium: Zarządzanie administracją uczelni w warunkach kryzysu. Czego uczy nas pandemia Covid-19?

Organizatorzy:

Miejsce i data: 11 stycznia 2021 r., godz. 17:00–18:30, online

Rejestracja: online [zakończona]

Program: PDF

Program

17:00–17:10 | otwarcie seminarium – prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH

17:10–18:10 | panel dyskusyjny, w którym wystąpią:

  • PG dr hab. Krzysztof Leja – kierownik Katedry Zarządzania Politechniki Gdańskiej
  • mgr Anna Mielczarek-Taica – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
  • mgr Ewa Wiśniewska – kierownik dziekanatu Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

Prowadzenie: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH i prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

18:10–18:30 | pytania i dyskusja

O seminarium

W styczniu 2021 r. minie rok od wybuchu pandemii Covid-19, która wkrótce dotarła do Polski. Uczelnie funkcjonowały w trybie zdalnym bądź hybrydowym niemalże przez dwa semestry. Pandemia nałożyła się na dwie inne zmiany, które zachodziły w tym czasie na uczelniach: trwający od ponad dwóch lat proces wdrażania Ustawy 2.0 i przepisów wykonawczych, oraz wybór nowych władz, jednak była nieporównywalnie silniejsza w swoich konsekwencjach.

Jest to już drugie seminarium poświęcone administracji szkolnictwa wyższego współorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Tym razem przyjrzymy się temu, w jaki sposób uczelnie podjęły wyzwanie reorganizacji pracy w warunkach pandemii Covid-19, skupiając swoją uwagę na procesach wspierających działalność dydaktyczną i badawczą.

Zapraszamy do rejestracji!

Biogramy panelistów

Krzysztof Leja – absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (WFTiMS), w latach 1992–2002 zastępca dyr. administracyjnego Politechniki Gdańskiej, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2000), doktor habilitowany ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2013). W latach 2002–2008 prodziekan ds. kształcenia ustawicznego, w latach 2012–2020 prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2013 r. członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Od 2014 r. członek Komisji Zarządzania Kulturą PAU. Od 2014 r. reprezentuje Polskę w projektach ETER (European Tertiary Education Register). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich. W latach 2016–2018 r. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. W latach 2018–2020 członek Komitetu Polityki Naukowej. Od 2016 r. członek Senatu Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Autor dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Większość publikacji umieszczono na ResearchGate. Od 2010 r. prowadzi blog poświęcony tej problematyce „Quo vadis academia”.

Anna Mielczarek-Taica – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz członek Senatu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2020–2024. Absolwentka socjologii na UMK oraz kilku studiów podyplomowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Pracowała w rektorskiej komisji antydyskryminacyjnej oraz uczelnianych komisjach antymobbingowych. Certyfikowany trener Stylów Myślenia i Działania FRIS® z kwalifikacjami mediatora (specjalność mediacje pracownicze). Kierownik dwóch zadań w programie POWER na UMK, w tym zadania “Gra o dyplom” – aplikacji usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania. Interesuje się szeroko rozumianą komunikacją. Po godzinach w roli nauczyciela akademickiego próbuje patrzeć na pracę administracji z innej perspektywy.

Ewa Wiśniewska – absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się najróżniejszymi aspektami obsługi toku studiów (obsługa studentów, rozliczanie pensum dydaktycznego, organizacja rekrutacji, organizacja procesu dydaktycznego, obrony). Od dekady jest kierownikiem dziekanatu Kolegium Prawa w ALK, zajmuje się także obsługą seminarium doktorskiego; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i koordynator sekcji prawnej. Od kwietnia 2020 r. członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka kilku publikacji naukowych w „Krytyce Prawa” i monografiach (wyd. SGH i Emerald).