Sprawozdanie Sekcji Projektowej z FPAU

Sprawozdanie Sekcji Projektowej z FPAU

Podczas czerwcowego Forum Pracowników Administracji Uczelni na żywo zadebiutowała Sekcja Projektowa, gromadząc blisko 50-ciu uczestników z całej Polski żywo zainteresowanych tematyką projektową, a w szczególności problematyką wynagrodzeń w ramach projektów. Nasze pierwsze, marcowe spotkanie on-line pozwoliło wytypować ten gorący temat na oś wokół której toczyła się sesyjna dyskusja, a która w szczególności dotknęła:

  • form wypłaty wynagrodzeń w różnych mechanizmach finansowania projektów (prezentowała Ewa Mendec, Politechnika Śląska i SFD),
  • praktycznego zastosowania PAKTu w Uczelniach (prezentowała Katarzyna Szyniszewska, Uniwersytet Warszawski i SFD),
  • nowych perspektyw w funduszach strukturalnych, które zakładają limitowanie dodatków do 40% (prezentowała Elżbieta Rozumek, Politechnika Śląska)

Uczestnicy ochoczo włączyli się do debaty moderowanej przez Katarzynę Markiewicz-Śliwę z Politechniki Śląskiej i SFD, dzieląc się doświadczeniami zdobytymi w praktyce na własnych uczelniach – m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy Politechnice Wrocławskiej, co z pewnością pozwoliło spojrzeć z nowej, szerszej perspektywy na przyjęte rozwiązania. Nie obyło się również bez tematów trudnych ‘na później’ – tu pojawiła się m.in. kwestia opłacania składek ubezpieczenia społecznego od różnego typu stypendiów wypłacanych doktorantom realizującym projekty. Niestety, czas przeznaczony na sesję Sekcji Projektowej okazał się być dalece niewystarczający, choć dzięki temu pozostawił apetyt na więcej, co dobrze rokuje na przyszłość.

Wspomniano również o konieczności synergii i usprawnieniu współpracy z równolegle powstałym Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (TUPMO Forum) na polu współpracy wszystkich polskich uczelni nie tylko technicznych – w zakresie zarządzania projektami.

Cieszymy się, że Sekcja Projektowa spotkała się z ciepłym przyjęciem i odebrana jest jako potrzebna platforma do dyskusji i wymiany zgromadzonych doświadczeń na forum ogólnopolskim – z pewnością będziemy pracować dalej nad udoskonalaniem formy i poruszanych kwestii.

Niemalże jednogłośnie zdecydowano, że tego typu spotkania praktyków zajmujących się projektami w uczelniach wyższych są niezbędne i pozwolą na wspólne efektywniejsze tym samym rozwiązywanie bieżących problemów. Informacje o kolejnym spotkaniu sekcji projektowej mamy nadzieję pojawią się jesienią tego roku.

Liczymy na was drodzy uczestnicy i do zobaczenia !!!