Stare-nowe Władze Stowarzyszenia i inne istotne osoby

Stare-nowe Władze Stowarzyszenia i inne istotne osoby

Trzeci rok funkcjonowania Stowarzyszenia przyniósł zmianę władz. Z perspektywy początków, czyli 2018 r. można powiedzieć, że większość osób, które związały się ze Stowarzyszeniem, nadal w nim jest i nadal działa w jego władzach.

Wiceprezeską Stowarzyszenia jest nadal Ewa Wiśniewska – niestrudzona w walce o cyfryzację dokumentacji przebiegu studiów i zmiany w KPA. Ewa reprezentuje Stowarzyszenie w KRASP, także coraz częściej na różnego rodzaju seminariach i konferencjach tematycznych. Jest także nieustanną podporą, a kiedy trzeba – pacyfikatorem – moich różnych pomysłów.

Barbara Mroczkowska jest sekretarzem Stowarzyszenia. Z uśmiechem na ustach ogarnia najnudniejsze elementy dokumentacji, jest także naszym człowiekiem od komunikacji ze światem – prowadzi profil SFD na LinkedIn, a także w coraz większym zakresie na FB. Koordynuje ponadto sekcję edukacyjną SFD, która – obok edukacji – ma pewne walory integracji naszego środowiska.

Irena Senator jest weteranką Forum i pierwszym pracownikiem administracyjnym, który w tę tematykę wszedł. A było to wejście smoka, ponieważ prowadziłyśmy razem badania na temat funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach, dawno temu w 2017 roku. W Zarządzie Stowarzyszenia pełni chyba najmniej wdzięczną funkcję – skarbnika. Ale zajmowała się m.in. windykacją należności od studentów, więc swoje umiejętności może wykorzystać w stosunku do naszych członków.

Skoro było o funkcji najmniej wdzięcznej, dla przeciwwagi mamy w zespole Annę Mielczarek-Taica, która pełni funkcję najbardziej wdzięczną. Jest bowiem członkinią Zarządu – niby bez funkcji, ale tak naprawdę jest od wszystkiego. Jako osoba wszechstronna, a zarazem relacyjna jest naszym człowiekiem od zadań specjalnych.

Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia kieruje Katarzyna Rynkowska – dyplomowana prawniczka, która bierze na siebie sprawy prawne większego kalibru. Innymi słowy, jeżeli siłami wewnętrznymi nie potrafimy czegoś prawnie ogarnąć – zazwyczaj w tematyce pozadziekantowej – wówczas Kasia jest ostatnią deską ratunku.

W Komisji Rewizyjnej działa także Maria Cywińska – osoba o wielkiej charyzmie, która potrafi zaczarować, ale i konstruktywnie zirytować świat. Gdyby Stowarzyszenie miało kiedykolwiek sekcję kreatywną – Maria byłaby jej najlepszą szefową. Maria pisze ponadto świetne teksty – takie trafiające w sedno i zaangażowane.

Wioletta Braun jest pierwszym członkiem niezałożycielem Stowarzyszenia, co oznacza tyle, że szybko dała się przekonać i wstąpiła w nasze szeregi. Co prawda podkreśla, że ponoć to ja potrafię kopnąć w kostkę, ale sama jest tytanem pracy wszelkiego rodzaju – prawniczej, analitycznej, a gdzie trzeba – mrówczej. W Stowarzyszeniu wspiera sekcję prawną i zajmuje się sprawami POLonu.

Zespół Stowarzyszenia to nie tylko władze, ale także kilka innych osób, które działają na drugiej linii frontu – może mniej reprezentatywnej, ale równie ważnej:

  • Natalia Karpierz i Michał Podobas to duet koordynujący sekcję stypendialną naszego Stowarzyszenia. Stypendia to jeden z obszarów, na których – przyznam się w imieniu władz – zupełnie się nie znamy, choć to właśnie kwestiom stypendialnym poświęcona jest większość pytań na Forum. Natalia z Michałem mają przed sobą spore wyzwanie, ale już widać, że stają na jego wysokości.
  • Magdalena Kukuła – to człowiek orkiestra, który żadnej pracy się nie boi. Gdyby każdy członek miał choć promil jej zaangażowania, Stowarzyszenie stałoby się trzecią siłą w kraju.
  • Marek Obszański jest naszym największym pomocnikiem w sprawach biurowych i urzędowych, przy czym czyni to z gracją, uśmiechem i niesamowitym tempem. Ostatnio uśmiechał się nawet do elektronicznego KRS, gdy składaliśmy dokumentację.
  • Anna Pietrzak – daje nam wirtualne podstawy naszego funkcjonowania. Zajmuje się bowiem opieką nad stroną internetową, ratując ją, gdy ja coś popsuję. Ponadto – co też warto odnotować – cechuje się zwięzłym, ale trafiającym w sedno głosem doradczym.
  • Lidia Tomaszewska jest z nami nie tyle ciałem (bo nie ma jej w zakładce Zespół), co duchem, a w zasadzie duchem i umysłem. Konsultuję z nią bowiem różne sprawy strategiczne, w celu złapania dystansu, albo popatrzenia na nie szerzej niż tylko z perspektywy dziekanatu. Należy zarazem do tych członków, którzy mogą mnie pacyfikować – w zasadzie to zazwyczaj coś dobrego z tego wychodzi.

W 2021 roku swoją kadencję zakończyły trzy osoby: Anna Stoczkiewicz – nasza była sekretarz, która zaangażowała się w Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej. Nazwa gremium, któremu przewodzi, nie jest przypadkowa. Mam nadzieję, że nasze Fora będą ze sobą współpracować – pierwsza okazja pojawi się już na wiosnę. Annę Pietrzyk – naszą byłą skarbniczkę, na dobre pochłonął USOS. Choć dla niektórych może brzmieć to dramatycznie, Ania czuje się w nim jak ryba w wodzie. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie nadal będzie mogło czerpać z jej niesamowitej wiedzy i poskramiać ten najbardziej popularny system do obsługi toku studiów. Alina Kowolik znika z Komisji rewizyjnej, ale myślę, że będzie nadal obdarzała sprawy i członków Stowarzyszenia pozytywną energią.

Bardzo Wam dziękuję za te trzy lata!

A my w starym-nowym składzie przystępujemy do dalszych działań. Pierwszym z nich będzie planowane na 10-11 stycznia 2022 r. V ogólnopolskie Forum Dziekanatów.