Program seminarium praktycznego w Toruniu

Program seminarium praktycznego w Toruniu
Program – plik do pobrania

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – Otwarcie seminarium
Powitanie gości –  Kanclerz UMK dr Tomasz Jędrzejewski

 9.10 – 10.40 Sesja: współpraca jednostek uczelni

 1. Wykład otwierający seminarium: Wyzwania symetrii – dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Humanistycznego, UMK Toruń
 2.  „Od rekrutacji do dyplomu” – formy wsparcia dziekanatów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Barbara Mikulska, Dyrektor ds. Studentów i Organizacji Kształcenia, UMK Toruń
 3. O potrzebie współpracy dziekanatów szkół wyższych SGH, Katarzyna Górak-Sosnowska, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 4. Organizm wspólny, czyli o tym jak stworzyłyśmy zespół, w którym wszystkie ogniwa są połączone ze sobą mgr Monika Kawałek, kierownik Działu Nauczania, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 5. Współpraca Administracji Centralnej Uczelni z dziekanatami na przykładzie Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej mgr Anna Chrzanowicz, kierownik dziekanatu Wydziału Elektrycznego i mgr Beata Dobrzeniecka, kierownik dziekanatu Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 6. Rzecznik akademicki UMK. W czym mogę pomóc? dr Bartłomiej Chludziński, Rzecznik Akademicki UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Mielczarek-Taica

10:40 – 11.00– przerwa na kawę

11.00– 12.30 Sesja: Ustawa 2.0 – nowe wyzwania

 1. Zarządzanie projektem naukowo-badawczymwspółpraca z kierownikiem projektu
  dr Adrian Wójcik, Prodziekan ds. Nauki Wydział Humanistyczny, UMK Toruń
 2. Szkoły doktorskie – nowe wyzwanie dla administracji dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na UMK oraz Toruńskiej Szkoły Nauk
  o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii, UMK w Toruniu
 3. Obsługa studentów a Ustawa 2.0 mgr Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prowadzenie: mgr Barbara Dygalska

12.30 – 12.45– przerwa na kawę

12.45 – 14.15 Sesja: współpraca w dziekanacie w kontekście przepisów Ustawy 2.0

 1. Początek studiów po nowemu (rekrutacja 2.0) Marcin Kmieć, dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Ustawa 2.0 a KPA w postępowaniu administracyjnym w sprawach studentów mgr Ewa Wiśniewska, dziekanat Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, Prodziekan ds. studenckich, Kolegium Magisterskie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Nowe Regulaminy Studiów w świetle Ustawy 2.0 – przykłady rozwiązań i najważniejszych zapisów mgr inż. Beata Dobrzeniecka, dziekanat Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 4. Nowe wyzwania dla Uczelni w zakresie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz regulacji wewnętrznych w świetle zapisów Ustawy 2.0 oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów – mgr inż. Wioletta Braun, kierownik dziekanatu Wydziału Mechanicznego, Politechnika Gdańska
 5. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w Ustawie 2.0 a autonomia uczelni wyższychmgr Wojciech Cukrowski, Dział Rekrutacji Spraw Studenckich UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Barbara Polaszek

14.15 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 -16.15 Sesja: współpraca z Centralą – jak ułatwić pracę w dziekanacie?

 1. Automatyzacja układania harmonogramu zajęć na uczelni mgr Anna Kulpa, Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
 2. Nowy Katalog Studiów – jako narzędzie do modelowania elastycznego toku studiów
  mgr Marcin Drozd, Kierownik projektu ds. wdrożenia systemu USOS, Politechnika Warszawska
 3. Wsparcie uczelni w zakresie zarządzania programami studiów z perspektywy wymogów Ustawy 2.0mgr Łukasz Chmarzyński, Atomscript , Poznań
 4. Czy informatyzacja musi wiązać się ze wzrostem pracy?mgr Tomasz Piontek, kierownik Pracowni Komputeryzacji Administracji Uczelni, UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Krawczyk

16.15 -16.35 Sesja z Coachem

Praca w stresie. Jak budować swoją efektywność osobistądr Magdalena Kalińska, Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń

16:35-16.45 Podsumowanie i plany na przyszłość – prof. SGH, Katarzyna Górak-Sosnowska,
prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i mgr Anna Mielczarek-Taica UMK Toruń