V ogólnopolskie Forum Dziekanatów – 10-11.01.2022

V ogólnopolskie Forum Dziekanatów – 10-11.01.2022

Piąte ogólnopolskie Forum Dziekanatów jest odmienne od pozostałych przynajmniej pod dwoma względami. Po pierwsze, wypada w styczniu, a nie jak dotąd – w grudniu. Po drugie, zwiększyła się liczba organizatorów – do grona gospodarzy, obok Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – dołączyły Akademia Leona Koźmińskiego i Politechnika Warszawska. Wreszcie, po trzecie, Forum zmieniło całkowicie swoją formułę – nie ma już części konferencyjnej, a raczej panele prowadzone przez osoby i instytucje, które z nami współpracują.

Jesienią planując Forum, rozważaliśmy formułę hybrydową – z tego m.in. względu wszyscy organizatorzy mają siedziby w Warszawie. Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną zdecydowaliśmy się powtórzyć Forum w formie całkowicie zdalnej. Jednak nic straconego, gdyż – jak dobrze pójdzie – Stowarzyszenie z Politechniką Warszawską będzie współorganizatorem całkowicie stacjonarnego seminarium nad morzem. Ale o tym później, i nie ja, a Anna Stoczkiewicz.

Styczniowe Forum planujemy na 10-11 stycznia 2022 r. Odbędzie się sześć bloków tematycznych zaplanowanych na około 2 godziny każdy, aby ze wszystkim zdążyć. Tradycyjnie przewidujemy tematy informatyczne, prawne i strategiczne. Formularz rejestracyjny dostępny jest na osobnej stronie. Udział w Forum (jak zawsze) jest bezpłatny.

A oto ramowy program:

 

10 stycznia 2022 r.

10:00 – otwarcie Forum + panel rektorski, w którym udział potwierdzili:

 • prof. dr hab. Roman Cieślak (Uniwersytet SWPS / Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich)
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba (Politechnika Warszawska)

Prowadzenie: Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

12:00 – Cyfryzacja z głową, czyli od potrzeb do realizacji

Dziekanaty chcą działać sprawnie, czyli zapewniać lepszą obsługę toku studiów w krótszym czasie. Władze uczelni chcą racjonalizować koszty. Studenci chcą, żeby system uczelniany był jak Google – dawał im zdalny dostęp do wszystkich potrzebnych usług. Czy motorem informatyzacji ma być dyrektywa płynąca z góry (mobilność w programie Erasmus i sieć EWP), czy potrzeby administracji (mLegitymacja zamiast ELS), studentów (zdalny odbiór decyzji administracyjnych), czy władz uczelni (minimalizacja kosztów działania uczelni, np. usług pocztowych)? Motywem przewodnim panelu jest poszukiwanie tych rozwiązań z zakresu informatyzacji, które usprawniają i racjonalizują funkcjonowanie uczelni. Chcemy przedstawić kilka przykładów oraz porozmawiać o doświadczeniach, potrzebach i postulatach uczestników panelu w zakresie informatyzacji.

 • Politechnika Poznańska – integracja systemu rekrutacji z mTożsamością.
 • Uniwersytet Warszawski – elektroniczne podpisywanie i doręczanie decyzji rekrutacyjnych.
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – ewidencjonowanie blankietów dyplomów.
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Elektroniczna teczka studenta. Ewa Wiśniewska, Dariusz Wronikowski
 • Dyskusja na temat potrzeb i kierunku dalszych prac w zakresie informatyzacji procesów związanych z tokiem studiów. Spróbujemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania:
  • jaki jest cel informatyzacji (gdzie jest wartość dodania – sprawniejsza realizacja, lepsza jakość, niższy koszt)?
  • z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni?
  • czego nam najbardziej brakuje?

Prowadzenie: dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji / Uniwersytet Warszawski)

14:00 – panel o EZD, czyli o Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją – w trakcie ustaleń, na razie wiemy, że będzie m.in. o:

 • EZR RP

Prowadzenie: Małgorzata Hyc (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

 

11 stycznia 2022 r.

10:00 – 100 pytań o stypendia, na które odpowiadać będzie dyr. Piotr Jagielski (Departament Szkolnictwa Wyższego MEiN)

Prowadzenie: Natalia Karpierz (Akademia Ignatianum/ Stowarzyszenie Forum Dziekanatów) i Michał Podobas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

12:00 – 100 pytań o POLon w wykonaniu Zespołu OPI. W programie:

 • Omówienie kluczowych zmian w POL-on planowanych na rok 2022
 • Prezentacja nowego modułu studentów
 • Pytania i odpowiedzi

Prowadzenie: Wioletta Braun (Politechnika Gdańska / Stowarzyszenie Forum Dziekanatów) i Magdalena Kukuła (Akademia Ignatianum/ Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

14:00 – spotkanie otwarte dla sympatyków Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, na którym przestawiamy naszą działalność i zapraszamy do współpracy 😊

Do zobaczenia już w styczniu!

The following two tabs change content below.
dr hab., prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego; inicjatorka ogólnopolskiego Forum Dziekanatów. Współautorka m.in. monografii "Dziekanaty na wyższych uczelniach" (2018) oraz współredaktorka książki "Dziekanaty w procesie zmian" (2019).