Kodeks postępowania administracyjnego – przeciwnik czy sojusznik dziekanatu?

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce działania dziekanatu traktowany bywa zwykle jako źródło dodatkowego znoju i kłopotów. Celem warsztatów jest odczarowanie tego – mylnego jak się okaże – wrażenia. Uczestnicy warsztatów poznają tajniki Kodeksu ułatwiające bieżącą pracę administracyjną oraz dające poczucie bezpieczeństwa pracownikowi dziekanatu. Odkryją, że KPA to nie źródło opresji i dziwactw, lecz użyteczne narzędzie. Zobrazowane zostanie, jak twórczo wykładać i traktować poszczególne regulacje procedury administracyjnej, aby zapewnić jej sprawność, porządek i efektywność, z korzyścią tak dla studenta czy doktoranta, jak i dla samej administracji. Wyjaśnione ponadto zostanie, jakich pokus w procedurze administracyjnej należy się wystrzegać oraz dlaczego słowa Arystotelesa: „parvus error in principio magnus est in fine” („Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu”) mogłyby uchodzić za motto stosowania KPA (zwłaszcza w szkolnictwie wyższym). Wszystko to przy tym zostanie odniesione do wyzwań, jakie dla prowadzenia postępowań administracyjnych w praktyce Dziekanatu przynoszą Konstytucja dla nauki oraz nowe regulaminy uczelniane. 

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:45
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

dr Aleksander Jakubowski

Instytut Nauko Prawno-Administracyjnych

Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące stosowania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.