Microsoft Teams – komunikacja inna niż wszystkie

Usługa Microsoft Teams realizuje cztery podstawowe zadania, aby stworzyć cyfrową przestrzeń roboczą dla wysoce efektywnej pracy zespołowej.

Nowoczesne funkcje czatu zespołowego

Po pierwsze i najważniejsze usługa Microsoft Teams zapewnia nowoczesne środowisko konwersacji dla dzisiejszych zespołów. Usługa Microsoft Teams obsługuje nie tylko czaty trwałe, lecz także czaty wielowątkowe, zapewniając zaangażowanie wszystkich osób. Konwersacje w zespole są domyślnie widoczne dla całego zespołu, choć istnieje oczywiście możliwość prowadzenia prywatnych dyskusji.

Centrum pracy zespołowej

Po drugie usługa Microsoft Teams skupia w sobie pełen potencjał usługi Office 365, aby stworzyć prawdziwe centrum pracy zespołowej. Aplikacje Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI oraz Delve zostały wbudowane w usługę Microsoft Teams, zapewniając użytkownikom wszystkie potrzebne informacje i narzędzia na wyciągniecie ręki. Usługa Microsoft Teams opiera się na grupach usługi Office 365, naszej międzyaplikacyjnej usłudze członkostwa, która ułatwia użytkownikom naturalne przechodzenie od jednego narzędzia współpracy do innego, pozwalając zachować poczucie kontekstu oraz upraszczając udostępnianie danych.

Możliwość dostosowania dla każdego zespołu

Każdy zespół jest wyjątkowy. Przykładowo karty zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych dokumentów i usług w chmurze. Usługa Microsoft Teams używa także tego samego modelu łącznika co program Exchange, dostarczając powiadomienia i aktualizacje z usług innych firm.

Zabezpieczenia, którym można zaufać

Ponadto usługa Microsoft Teams oferuje zaawansowane możliwości w zakresie zabezpieczeń i zgodności, których wymagają klienci usługi Office 365. Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania oraz przechowywania. Jak w przypadku wszystkich naszych usług komercyjnych, działamy na podstawie przejrzystego modelu operacyjnego bez bieżącego dostępu do danych klientów. Usługa Microsoft Teams będzie zapewniać obsługę dla kluczowych standardów zgodności, w tym klauzul wzorcowych UE, ISO 27001, SOC 2, HIPAA i innych.

10 grudnia 2019
godzina 9:50-11:20 i 12:40-14:10
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Artur Rudnicki

Konsultant ds. edukacji

Microsoft - Polska

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”.

Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk.

Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.

Jest konsultantem ds. edukacji Microsoft.