Warsztaty z przygotowywania pism administracyjnych

  1. Pojęcie i treść decyzji,
  2. Procedury wydawania,
  3. Zmiany, wzruszania, stwierdzenia nieważności decyzji,
  4. Decyzja a postanowienie,
  5. Decyzje wydawane w ramach procesów studiów,
  6. Zaskarżanie rozstrzygnięć.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:45
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

prof. SGH dr hab. Aleksander Werner

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Szkoła Główna Handlowa W Warszawie

profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy.

Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH.