Matryca kompetencji. Jak wykorzystać narzędzia wizualizacji w zarządzaniu pracownikami w biurze i zespole?

Kierowanie pracą współczesnego zespołu, biura czy działu w uczelni jest dużym wyzwaniem. Wymaga umiejętności zarządzania ludźmi i prawidłowej organizacji pracy. Warsztat ten jest skierowany do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznych narzędzi wizualizacji, które mogą być wykorzystane do zarządzania zespołem. Matryca kompetencji jest prostym narzędziem. Może z powodzeniem być stworzona samodzielnie i dostosowane do specyfiki pracy danego zespołu, biura lub działu. Pozwala na ocenę i samoocenę kompetencji pracowników, planowanie szkoleń, planowanie zastępstw, zapewnianie niezakłóconego przebiegu pracy oraz doskonalenie kompetencji pracowników.

Jeśli dotychczasowe rozwiązania w zarządzaniu ludźmi Cię zawiodły, dostrzegasz, że stają się one nieefektywne w obliczu nieustających zmian, poznaj Matrycę kompetencji.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:45
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

dr Justyna Maciąg

Instytut Spraw Publicznych

Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, badaczka i wykładowczyni w Instytucie Spraw Publicznych UJ w Krakowie. Prowadzi badania, szkolenia i doradztwo w obszarze Lean Management, Six Sigma, zarządzania jakością oraz zarządzania procesowego. Posiada certyfikaty m.in. Green Belta, audytora wewnętrznego, pełnomocnika jakości wg normy ISO 9001, PRINCE2  Foundation. Członkini Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci LeanHE HUB, odpowiedzialna za tworzenie polskiej sieci szkół wyższych wdrażających Lean Management.  Autorka książki Lean Culture in Higher Education. Towards Continuous Improvement oraz współautorka Global Lean for Higher Education. Ed. Stephen Yorkstone.

Kontakt:  justyna.maciag@uj.edu.pl