„Proszę usunąć moje dane osobowe” – jak postępować z wnioskami studentów powołujących się na RODO?

Studenci coraz częściej chcą korzystać z uprawnień wynikających z RODO. Jednak czy zawsze możliwe jest uwzględnienie ich wniosków? Kiedy i jakie żądania uczelnia ma obowiązek spełnić? W jaki sposób komunikować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych? To tylko niektóre spośród wielu pytań, z jakimi mierzą się pracownicy uczelni i które będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatu. Jego celem jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat uprawnień przysługujących studentom na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, ale także wynikających z nich wyjątków, które ograniczają możliwość wykonywania tych praw. Podczas warsztatu zostaną przeanalizowane przypadki „z życia wzięte”, by uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności ułatwiające codzienną pracę oraz kontakty ze studentami.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:45
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Katarzyna Janczewska

Koordynator Ochrony Danych Osobowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prawniczka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zdobywała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2015-2018 była zatrudniona w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym przez półtora roku pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Uczestniczyła w pracach zespołu ds. wdrożenia RODO.

 

W SGH zajmuje się m.in. przygotowywaniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych i koordynowaniem zadań związanych z realizacją praw osób, których dane są przetwarzane. Bierze udział w zainicjowanych przez SGH pracach nad projektem kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez uczelnie publiczne, którego celem jest doprecyzowanie wymogów RODO w kontekście specyfiki działalności uczelni.