Obsługa studenta zagranicznego – różnice międzykulturowe

Celem warsztatu jest analiza profesjonalnej obsługi studentów zagranicznych, również w procesie ich rekrutowania, z uwzględnieniem różnic kulturowych. Na przykładzie konkretnych przypadków, doświadczeń i dobrych praktyk pokazana zostanie specyfika poszczególnych kultur, znaczenie komunikacji ze studentami zagranicznymi, sposób radzenia sobie w sytuacji konfliktów międzykulturowych.

Warsztaty pozwolą na pozyskanie nowych doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk i rozwiązań, które umożliwią wzmocnienie procesów umiędzynarodowienia oraz własnych kompetencji w tym obszarze.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:45
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Liliana Lato

Kierownik Biura Współpracy z zagranicą

Uniwersytet ŁÓDZKI

Zanim trafiła do Biura Współpracy z Zagranicą UŁ w 2010 roku, zdobywała zawodowe i życiowe doświadczenie m.in. w Kalifornii, gdzie pracowała z osobami z całego świata. Z wykształcenia jest anglistką specjalizującą się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego, co przełożyło się również na umiejętności zorganizowanego podejścia do pracy w i z zespołem działającym na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego.

Jako kierownik Biura nie ogranicza się tylko do wyznaczania innym zadań, ale sama szuka nowych rozwiązań i pomysłów na sprawniejszą pracę, ułatwienie codziennego życia studentom zagranicznym oraz angażuje się w realizację kolejnych projektów (w tym Uniwersytet Różnorodny) i zadań, które mają na celu zwiększanie liczby studentów zagranicznych w UŁ oraz zwiększanie świadomości innych na temat różnic kulturowych. Jej pasją nie jest tylko umiędzynarodowienie uczelni, ale też poranne medytowanie, dobre wegetariańskie jedzenie i szukanie harmonii pomiędzy własnym wnętrzem i otoczeniem.