Podstawy postępowań administracyjnych w sprawach studenckich

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych wobec studentów. Uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych zagadnieniach prowadzenia postępowań, a w szczególności o zasadach załatwiania spraw, doręczeń, obliczania terminów oraz sporządzania pism, decyzji i innych formalnych rozstrzygnięć w toku postępowania. W ramach poszczególnych zagadnień przedstawione zostaną przydatne orzeczenia sądów administracyjnych oraz wzory w/w dokumentów.

Ramowy program:

  1. Kluczowe zasady ogólne KPA
  2. Terminy, doręczenia i wezwania
  3. Wszczęcie postępowania
  4. Przebieg postępowania i postępowanie wyjaśniające
  5. Zakończenie postępowania
  6. Postępowanie odwoławcze

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:20
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia oraz prawa awansu naukowego. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego.