Siła komunikacji – jak budować relacje z innymi w oparciu o metodologię FRIS®

FRIS® to polskie, proste i praktyczne narzędzie opisujące różne sposoby myślenia i działania w 4 perspektywach poznawczych: fakty, relacje, idee i struktury. Poznanie własnego stylu myślenia i działania pozwala odpowiedzieć na pytania w jaki sposób odbieramy i wykorzystujemy informacje, jak reagujemy na nowe sytuacje, jak rozwiązujemy problemy oraz dlaczego w relacjach z innymi pojawiają się konflikty. Warsztat będzie miał na celu budowanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprawiających relacje w zespole w oparciu o metodologię FRIS®. Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny (prezentacja, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne i zespołowe).

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się:

  • co to są style myślenia i działania wg metodologii FRIS®
  • jaki wpływ ma styl myślenia na relacje z innymi
  • jakie mogą być źródła konfliktów w zespole
  • jak budować efektywną komunikację w grupie mimo indywidualnych różnic

10 grudnia 2019
godzina 12:45-16:00
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Anna Mielczarek-Taica

Wydział Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych m.in. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akademia Menedżera oraz Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej. Wieloletni pracownik administracji uczelnianej, współzałożycielka Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, aktualnie kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Certyfikowany trener metodologii FRIS® oraz certyfikowany mediator i practitioner business coach z doświadczeniem szkoleniowym (autorka programu dedykowanych szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz współautorka projektu aplikacji „Gra o dyplom” usprawniającej komunikację ze studentami). Zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji (m.in. współautorka referatu „Niewidoczni i niebędący — rzecz o podmiotowości pracowników administracji uczelni” na XVII zjeździe PTS). Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania.