Mapowanie i dokumentowanie procesów. Jak dobrze zmapować i opisać proces, aby zapewnić jego optymalny przebieg i unikać błędów?

Praca w biurze i administracji uczelni składa się z wielu powtarzalnych czynności i działań w zakresie obsługi studenta, pracowników i innych klientów, procedowania różnego rodzaju dokumentów, sprawozdawczości itd. Prawidłowe wykonywanie tych procesów jest uwarunkowane stopniem ich uporządkowania w systemie zarządzania uczelnią. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z prostymi narzędziami mapowania procesów tj. SIPOC i schemat blokowy oraz zasadami ich opisu w standardowych procedurach operacyjnych (SOP). Wykorzystanie wymienionych narzędzi pozwala na standaryzację pracy, zapewnia jej powtarzalność, pozwala na unikanie typowych błędów oraz staje się podstawą do ich doskonalenia.

Jeśli czujesz, że Twoja praca jest nie w pełni uporządkowana, nie masz jasnych wytycznych i standardów pracy, ciągle poszukujesz informacji i dokumentów, bądź chcesz doskonalić już stworzone standardy, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie.

10 grudnia 2019
godzina 12:45-16:00
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

dr Justyna Maciąg

Instytut Spraw Publicznych

Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, badaczka i wykładowczyni w Instytucie Spraw Publicznych UJ w Krakowie. Prowadzi badania, szkolenia i doradztwo w obszarze Lean Management, Six Sigma, zarządzania jakością oraz zarządzania procesowego. Posiada certyfikaty m.in. Green Belta, audytora wewnętrznego, pełnomocnika jakości wg normy ISO 9001, PRINCE2  Foundation. Członkini Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci LeanHE HUB, odpowiedzialna za tworzenie polskiej sieci szkół wyższych wdrażających Lean Management.  Autorka książki Lean Culture in Higher Education. Towards Continuous Improvement oraz współautorka Global Lean for Higher Education. Ed. Stephen Yorkstone.

Kontakt:  justyna.maciag@uj.edu.pl