Nowe obszary współpracy – uniwersytety europejskie

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowym programem Erasmus+, polegającym na wsparciu tworzenia międzynarodowych partnerstw uczelni wyższych, tzw. „uniwersytetów europejskich”.  Podczas warsztatu  omówione zostaną podstawowe założenia „Uniwersytetów europejskich” i warunki uczestnictwa oraz praktyczne doświadczenia w zakresie skutecznego aplikowania o wsparcie i pierwsze doświadczenia w realizacji konkretnych Projektów. Jak dobrze przygotować się do składania wniosku? Jak znaleźć partnerów do konsorcjum? Jak przygotować uczelnię na nowe wyzwania i szanse związane z  programem.

Jeśli wierzycie, ze Wasza uczelnia może budować europejskie uniwersytety i chcecie być częścią nowych, pilotażowej inicjatywy, która może zmienić w przyszłości kształt europejskiego szkolnictwa, zapraszamy na warsztat.

 

10 grudnia 2019
godzina 12:45-16:00
Gmach SGH, sala ...6

Rejestracja na warsztat

Dorota Maciejowska

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe). Od stycznia 2015 r. kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.

Dorota Maciejowska koordynuje współpracę i partnerstwa z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi na poziomie uniwersyteckim, zarządza programami wymiany bilateralnej i mobilności pracowników w ramach projektu Erasmus + oraz programu SYLFF. W 2019 roku laureatka nagrody Gwiazdy Internacjonalizacji w kategorii Management Star. Aktywnie uczestniczy w szeregu międzynarodowych i krajowych sieci naukowo-edukacyjnych, w tym w sieci Coimbra Group (jako oficjalny przedstawiciel UJ oraz przewodnicząca grupy Academic Exchange and Mobility), UNA Europa, The Guild of European Research-Intensive Universities, SYLFF Network oraz IROs Forum (jako przewodnicząca sieci na lata 2019-2020). W 2016 r. stypendystka Departamentu Stanu USA w ramach EducationUSA Leadership Institute. Autorka publikacji i prezentacji na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników. W nadchodzących latach jej praca będzie koncentrować się na kwestiach związanych z realizacją nowych założeń strategicznych UJ, w tym wsparciem jakościowego rozwoju uczelni poprzez partnerstwa międzynarodowe.

Hanna Gemza

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i stypendystka programu Erasmus oraz Lifelong Learning Erasmus Intensive Programme. Uczestniczka różnego rodzaju projektów edukacyjnych, wymian, zagranicznych wizyt studyjnych oraz konferencji poświęconych edukacji. Autorka i współautorka publikacji oraz wystąpień konferencyjnych o tematyce edukacyjnej. Zaangażowana w systemowy projekt wdrażający ewaluację zewnętrzną do polskiego systemu nadzoru pedagogicznego oraz w projekty Erasmus+ realizowane na UJ. Aktualnie koordynatorka aliansu UNA EUROPA
na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jako jeden z 17 konsorcjów nagrodzono w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Przez najbliższe lata będzie zaangażowana we współpracę m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji.