Podwójne dyplomy i wspólne programy kształcenia

Celem warsztatów jest analiza różnych rozwiązań, w ramach których prowadzone są programy podwójnego dyplomu. Tematyka warsztatów obejmie następujące obszary:

  • ramy prawne funkcjonowania programów wspólnego i podwójnego dyplomu w Polsce,
  • zasady tworzenia i realizacji PPD (umowy, plany studiów, zasady kwalifikacji studentów, zasady finansowania etc.),
  • dobór uczelni partnerskich (dostosowanie do zróżnicowanych systemów kształcenia)
  • współpraca wewnątrzuczelniana w zakresie PPD
  • problemy i wyzwania związane z realizacją PPD
  • nowe formuły programów podwójnego dyplomu – wspólne programy kształcenia (case study)

Warsztat pozwoli również na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane zarówno przy tworzeniu nowych programów, jak i realizacji istniejących.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:20
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Małgorzata Chromy

Centrum Programów Międzynarodowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zastępca Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH. Z SGH związana od 1999 r.; zatrudniona w CPM od 2005 r., gdzie była odpowiedzialna za przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów, mobilności pracowników, zarządzanie projektami mobilnościowymi.

Od 2010 pełniła rolę menadżera programów podwójnego dyplomu zarządzając kilkunastoma programami na poziomie magisterskim i licencjackim. Od 2018 koordynator instytucjonalny projektów mobilnościowych Erasmus+ oraz z-ca dyrektor CPM.

Absolwentka studiów w zakresie Business English, ekonomii oraz podyplomowych studiów w zakresie PR i strategicznego komunikowania w firmie.