Program III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w SGH | 9-10.12.2019

Program III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w SGH | 9-10.12.2019

Po niecałym tygodniu od otwarcia rejestracji zebraliśmy już ponad 200 zgłoszeń uczestników III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów. Jest to zatem najwyższa pora, aby przedstawić wstępny i ramowy plan wydarzenia. Może on jeszcze ulec drobnym zmianom, jako że do Forum został jeszcze miesiąc, ale zakładamy, że będą one minimalne. Tak, czy inaczej, można już zacząć szykować się na wspólne spędzanie czasu 9 grudnia oraz pracę w mniejszych grupach 10 grudnia. A tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali – zapraszamy do rejestracji.

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Forum są firma Microsoft oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Ponadto wydarzenie wspiera firma Sylveco, właściciel marki Vianek.

Forum uzyskało patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

PROGRAM III OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM DZIEKANATÓW – INTERNATIONAL

9–10 grudnia 2019 r.
Szkoła Główna w Warszawie

DZIEŃ 1

[aula główna]

10:00–10:15 | powitanie

  • JM prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH

10:15–11:30 | Sesja plenarna: Internacjonalizacja uczelni – doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderacja: Katarzyna Kacperczyk (SGH)

11:30–11:45 | przerwa na kawę

11:45–13:15 | Sesja plenarna: Dziekanaty a Ustawa 2.0 – nowe wyzwania

  • prof. dr hab. Marek Henczka (PW), Ocena programowa PKA – wyzwania dla dziekanatu
  • Marcin Czaja (MNiSW), Dziekanaty a Ustawa 2.0 – 100 pytań i odpowiedzi

Moderacja: Ewa Wiśniewska (ALK/SFD)

13:15–14:15 | lunch

[aula 7]

14:15–15:55 | Sesja równoległa I: Funkcjonowanie dziekanatów – uwarunkowania prawne i rozwiązania informatyczne

Moderacja: Anna Krawczyk (UMK/SFD)

[aula główna]

14:15–15:55 | Sesja równoległa II: Zarządzanie pracą w dziekanacie

Moderacja: Maria Cywińska (UW/SFD)

[aula 7]

15:55–16:10 | przerwa na kawę

16:10–17:30 | Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

18:00+ – spotkanie integracyjne w klubie Park

DZIEŃ 2

8:30–11:40 (w tym 10:00–10:15 – przerwa na kawę) | warsztat poranny (dla zapisanych osób)

11:40-12:45 | lunch

12:45–16:00 (w tym 14:15–14:30 – przerwa na kawę) | warsztat popołudniowy (dla zapisanych osób)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.