Wybory akademickie 2020 – bierzmy sprawy w swoje ręce!

Wybory akademickie 2020 – bierzmy sprawy w swoje ręce!

Rok 2020 to bardzo ważny rok dla społeczności akademickiej, a mianowicie rok wyborczy. Dlatego, drogie Koleżanki i Koledzy musimy podjąć to wyzwanie i postarać się o jak najszersza naszą dziekanatową reprezentację. Bez tej reprezentacji, nasz głos nie będzie dostatecznie słyszany i brany pod uwagę, dlatego bądźmy czujni.

A oto kilka porad jak to zrobić , choć zależy to od struktury uczelni, Statutu a przede wszystkim ordynacji wyborczej. Jednak nikt nam nie poda na tacy tych informacji, a hierarchiczne struktury Uczelni, raczej nie sprzyjają takim działaniom, dlatego musimy podjąć je oddolnie:

1. Zapoznajmy się ze Statutem Uczelni a przede wszystkim z zapisami dotyczącymi wyborów

2. Poznajmy, w jaki sposób i jakiej liczbie wybieramy przedstawicieli „niebędących” do Senatu, mogą to być tzw. kolegia pośrednie lub wybory bezpośrednie w tej grupie.

  • Jeśli są to kolegia pośrednie oznacza to, że z każdej jednostki organizacyjnej podzielonej na okręgi wyborcze jest 1-3 przedstawicieli. Wybrani w jednostkach przedstawiciele takiego kolegium zbierają się danego dnia i wybierają określoną liczbę przedstawicieli grupy do Senatu. Tak więc, na takim posiedzeniu spotykają się ludzie z różnych jednostek, zgłaszani są kandydaci i przeprowadza się wybory. W tym systemie jest pewien szkopuł, na który zwracam Waszą uwagę: jeśli wcześniej nie dacie się poznać elektrom biorącym udział w posiedzeniu kolegium pośredniego, to na takim zebraniu przeważnie nie ma już czasu na prezentację i wybierane są osoby np. z administracji centralnej które są znane całej społeczności.
  • W przypadku, gdy na Uczelni istnieje system wyborczy zakładający istnienie kolegiów pośrednich, musicie w swojej jednostce zgłosić swoją kandydaturę, uzyskać poparcie współpracowników i wygrać miejsce do kolegium pośredniego. Następnie, jak to się uda, należy szybko dowiedzieć się, jaki jest skład kolegium pośredniego i spróbować dotrzeć do tych osób przedstawiając siebie jako kandydata do Senatu. Myślę, że jako pracownicy dziekanatów nie będziecie mieć z tym problemów. Przedyskutujecie jako reprezentanci naszego środowiska plany działania i wystawcie na posiedzeniu kolegium kandydaturę osoby, która ma szanse uzyskać pozytywny wynik wyborów.

3. Jeśli wybory do senatu realizowane są w sposób bezpośredni, to trzeba zrobić wszystko, aby jak najwięcej osób reprezentowało na takim posiedzeniu dziekanaty. Myślę, że my jak mało kto, potrafimy się mobilizować .

Nasze działania powinny być skoordynowane, a wszystko przełoży się na sukces.

Naprawdę warto, mogę to powiedzieć po 8 latach zasiadania w Senacie Politechniki Warszawskiej. Konsultujemy wiele rozwiązać wewnętrznych, już na etapie tworzenia regulacji jesteśmy pytani o pewne rozwiązania, przedstawiamy nasze interpelacje, jednym słowem mamy wpływ na działania Uczelni.

Niech moc będzie z Wami i czekamy na informacje wyborcze!

Beata Dobrzeniecka
Kierownik Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW
Senator PW kadencji 2012-2016 i 2016-2020 Sekretarz Senatu Politechniki Warszawskiej