Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do monografii na temat programów międzynarodowych na uczelniach!

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do monografii na temat programów międzynarodowych na uczelniach!

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju współpracy międzynarodowej polskich uczelni. Rok temu minęło 20 lat, od kiedy Polska przystąpiła do programu Erasmus – jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów dających polskim uczelniom możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej. Przez ten czas sporo wydarzyło się w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Polscy studenci wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie na wymiany, albo realizują programy podwójnego dyplomu, do polskich szkół wyższych przyjeżdżają studenci z innych państw, czasami bliskich i swojskich, a czasami bardziej odległych. Wymiana dotyczy także pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie, polscy naukowcy uczestniczą w licznych międzynarodowych projektach badawczych a uczelnie wyższe mają coraz większy dostęp do środków, które mogą przeznaczać na wzmacnianie współpracy z partnerami z zagranicy.

Doświadczenia polskich uczelni w zakresie internacjonalizacji stanowią z pewnością ciekawe pole do badawcze, a wiele inicjatyw realizowanych na poszczególnych uczelniach jest wartych opisu. Publikacja, którą przygotowujemy ma na celu zebranie dostępnych na ten temat badań, jak i tzw. dobrych praktyk z zakresu internacjonalizacji.

Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Strategie internacjonalizacji polskich uczelni,
 • Otoczenie prawne, instytucjonalne i informatyczne biur współpracy z zagranicą,
 • Obsługa studentów i kadry z zagranicy,
 • Wielokulturowość na uczelni,
 • Współpraca instytucjonalna uczelni polskich i zagranicznych,
 • Uniwersytety europejskie,
 • Przykłady dobrych praktyk i studia przypadków z polskich wydziałów/uczelni, a także z uczelni zagranicznych, które można wykorzystać na uczelniach polskich.

Chętnych autorów – zarówno badaczy wielokulturowości i szkolnictwa wyższego, jak również praktyków, czyli osoby realizujące programy współpracy międzynarodowej na swoich uczelniach – zapraszamy do nadsyłania propozycji rozdziałów na adres redaktorek:

 • kgorak@sgh.waw.pl – prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – prodziekan Studium Magisterskiego SGH oraz prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów,
 • kkacpe@sgh.waw.pl – mgr Katarzyna Kacperczyk – dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH.

Ważne terminy:

 • do 10 października 2019 r. czekamy na propozycje rozdziałów (abstrakt na około 300 słów + biogram),
 • do 20 grudnia 2019 r. czekamy na rozdziały,
 • wiosną publikacja zostanie zrecenzowana, a na lato planujemy jej wydanie.

Publikacja zostanie wydana w ramach serii wydawniczej poświęconej administracji szkół wyższych w Oficynie Wydawniczej SGH. Dotychczas w ramach tej serii opublikowano:

Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie powstanie publikacja, która przyda się nam wszystkim w zakresie współpracy międzynarodowej na uczelniach ?

Publikacja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.