Zaproszenie na seminarium poświęcone pracy dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 | Kraków, 25–26.03.2019

Zaproszenie na seminarium poświęcone pracy dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 | Kraków, 25–26.03.2019

5 lutego w MNiSW odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Szkolnictwa Wyższego i naszego Stowarzyszenia poświęcone roli dziekanatów w strukturach uczelni, a przede wszystkim zagadnieniom związanym z wprowadzeniem w życie przepisów Ustawy 2.0 i aktów jej towarzyszących. Muszę powiedzieć, że wyszłyśmy z tego spotkania mocno zbudowane – rozmawialiśmy o tych samych sprawach, szybko pojawiły się pierwsze punkty wspólne, a przede wszystkim wspólne cele. Ostatecznym wykonawcą wielu przepisów ustanawianych przez MNiSW są dziekanaty, więc naturalną koleją rzeczy jest podzielenie się swoimi uwagami, czy opiniami – w natłoku spraw ważkich związanych ze strategicznymi zmianami na uczelniach (jak choćby obecnie prace nad statutami), nasz głos może niewystarczająco wybrzmieć.

Aby pytania i postulaty pracowników dziekanatów zostały wysłuchane, w trakcie spotkania uzgodniono zorganizowanie seminarium szkoleniowego dla pracowników dziekanatów poświęconego funkcjonowaniu dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 i towarzyszących jej rozporządzeń. Jego program zostanie opracowany na podstawie zagadnień wyłonionych w trakcie konsultacji społecznych (czy raczej dziekanatowych), jakie obecnie prowadzimy, a dotyczących tego, co jest istotne, niejasne, niejednoznaczne, czy trudne do wdrożenia w nowych przepisach. Wszystkie te pytania zbieramy i prześlemy do MNiSW. W ten sposób na seminarium będzie można przejść już krok dalej, czyli punktem wyjścia będą zgłoszone przez Państwa i zebrane przez nas pytania.

MNISW przewiduje udział w szkoleniu przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji (mLegitymacja studencka oraz elektronizacja działalności dziekanatów).

Udział w seminarium jest bezpłatny, będzie ono finansowane z środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. MNiSW zapewnia  nocleg w Krakowie (dla osób mieszkających poza Krakowem) i wyżywienie. Na uczestnikach ciąży zatem wyłącznie koszt przejazdu do Krakowa. Zapraszamy do rejestracji w terminie do 8 marca. Liczba miejsc jest ograniczona – w przypadku przekroczenia limitu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba uczestników z danej uczelni.

  • Tytuł: Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja
  • Data: 25–26marca 2019, początek 12:00, koniec 14:00
  • Miejsce Kraków (centrum miasta odległość do 2 km od dworca PKP).
  • Organizator: MNiSW przy współpracy Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

A oto link do formularza rejestracyjnego.

Współpraca: Anna Mielczarek-Taica oraz Ewa Wiśniewska, które wraz ze mną uczestniczyły w tym spotkaniu.