Zbieramy pomysły do publikacji

Zbieramy pomysły do publikacji

Jednym z materialnych efektów II ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które odbyło się w SGH (poza zdjęciami) będzie publikacja. Chcemy kontynuować i rozwijać tradycję badań nad dziekanatami przyczyniając się do dyskusji na temat ich miejsca w strukturach uczelni, kultury organizacyjnej i wizerunku.

Tegoroczna publikacja będzie pracą zbiorową  pod redakcją dr Renaty Pajewskiej-Kwaśny i moją zawierającą artykuły opracowane przez prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji oraz kilka innych tekstów. Chcemy ją jednak uzupełnić o aspekt praktyczny i oddać głos pracownikom dziekanatów, czy szerzej – administracji. Dla porządku:podczas konferencji sporą część referatów przygotowali i wygłosili pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi. Przedstawiali zarówno wystąpienia o charakterze problemowym, jak również omawiali rozwiązania wprowadzone na ich uczelniach czy wydziałach.

Korzystając z okazji – że książka powstanie i będzie kolejnym głosem w dyskusjach o dziekanatach – zamierzamy jej część poświęcić na publikację przykładów dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy w dziekanacie. Częściowo zamierzamy wykorzystać przykłady zebrane w internetowej bazie dobrych praktyk (oczywiście zawsze za zgodą autorów), natomiast chętnie przyjmiemy dodatkowe ciekawe rozwiązania.

Szukamy zatem pomysłów organizacji pracy wewnątrz dziekanatów, współpracy z interesariuszami, ciekawych rozwiązań informatycznych i wszelkich innych usprawniaczy realizowanych w dziekanatach zadań. Osoby chętne do podzielenia się takimi praktykami zapraszamy do kontaktu. W tym celu należy przesłać na adres kgorak [@] sgh.waw.pl następujące dane:

  • Autor:
  • Jednostka organizacyjna: [wydział / uczelnia]
  • Tytuł praktyki:
  • Opis praktyki: [na jaki problem odpowiada praktyka, w jaki sposób ją wprowadzono, co zmieniła]

Przykłady zgłoszonych praktyk znajdują się na stronie dziekanaty.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 2019 r.

The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH; inicjatorka ogólnopolskiego Forum Dziekanatów; prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Współautorka m.in. monografii "Dziekanaty na wyższych uczelniach" (2018) oraz współredaktorka książki "Dziekanaty w procesie zmian" (2019).