Zbieramy pomysły do publikacji

Zbieramy pomysły do publikacji

Jednym z materialnych efektów II ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które odbyło się w SGH (poza zdjęciami) będzie publikacja. Chcemy kontynuować i rozwijać tradycję badań nad dziekanatami przyczyniając się do dyskusji na temat ich miejsca w strukturach uczelni, kultury organizacyjnej i wizerunku.

Tegoroczna publikacja będzie pracą zbiorową  pod redakcją dr Renaty Pajewskiej-Kwaśny i moją zawierającą artykuły opracowane przez prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji oraz kilka innych tekstów. Chcemy ją jednak uzupełnić o aspekt praktyczny i oddać głos pracownikom dziekanatów, czy szerzej – administracji. Dla porządku:podczas konferencji sporą część referatów przygotowali i wygłosili pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi. Przedstawiali zarówno wystąpienia o charakterze problemowym, jak również omawiali rozwiązania wprowadzone na ich uczelniach czy wydziałach.

Korzystając z okazji – że książka powstanie i będzie kolejnym głosem w dyskusjach o dziekanatach – zamierzamy jej część poświęcić na publikację przykładów dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy w dziekanacie. Częściowo zamierzamy wykorzystać przykłady zebrane w internetowej bazie dobrych praktyk (oczywiście zawsze za zgodą autorów), natomiast chętnie przyjmiemy dodatkowe ciekawe rozwiązania.

Szukamy zatem pomysłów organizacji pracy wewnątrz dziekanatów, współpracy z interesariuszami, ciekawych rozwiązań informatycznych i wszelkich innych usprawniaczy realizowanych w dziekanatach zadań. Osoby chętne do podzielenia się takimi praktykami zapraszamy do kontaktu. W tym celu należy przesłać na adres kgorak [@] sgh.waw.pl następujące dane:

  • Autor:
  • Jednostka organizacyjna: [wydział / uczelnia]
  • Tytuł praktyki:
  • Opis praktyki: [na jaki problem odpowiada praktyka, w jaki sposób ją wprowadzono, co zmieniła]

Przykłady zgłoszonych praktyk znajdują się na stronie dziekanaty.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 2019 r.