Archiwum newslettera

25 marca 2024

Jesteśmy Forum Administracji Akademickiej! | 4 kwietnia 2024 r. Jak wdrożyć mikropoświadczenia na uczelni | 27-28 maja 2024 r. II Forum Administracji Akademickiej | 6-7 czerwca 2024 r. Projekty jako szansa na rozwój uczelni – konferencja biur zarządzania projektami | Konsultacje środowiskowe: „Niebędący nauczycielami akademickimi” | Zmiany we władzach Stowarzyszenia | OPTeam naszym Partnerem Technologicznym | Uczelnia na miarę potrzeb – konferencja dla kierowników jednostek organizacyjnych uczelni 18 kwietnia 2024 r. | Debata Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 20 marca 2024 | Pozostałe teksty na naszym blogu |

7 grudnia 2023

E-doręczenia na uczelniach: przykłady rozwiązań | Zaproszenie do udziału: Badanie osobowości zawodowej | Kluczowe zmiany legislacyjne MEiN w 2023 r. i ich wpływ na cyfryzację procesów administracyjnych | II Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych | Stypendium socjalne – interpretacja MEiN | Mikropoświadczenia na konferencji Konfederacji Lewiatan | „Niebędący nauczycielami akademickimi”: czy można inaczej? | Zmiany we władzach Stowarzyszenia | Pozostałe teksty na naszym blogu |

27 września 2023

Zaproszenie na webinar o wdrożeniach e-doręczeń na uczelniach | Materiały z warsztatów o sztucznej inteligencji Microsoft | Strategia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki | Inauguracja prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego | Spotkanie organizacji PRom, IROs i SFD

21 sierpnia 2023

Okrągły Stół e-Teczkowy | Rejestracja na warsztaty z zastosowania AI na uczelniach | Artykuły na naszym blogu

17 lipca 2023

Forum Pracowników Administracji Uczelni | Rekrutacja na kierunki studiów 2024/2025 | Okrągły Stół e-Teczkowy | Gratulujemy! | Artykuły na naszym blogu

17 maja 2023

Forum Pracowników Administracji Uczelni, 15-16.06.2023 | Nowe technologie i centralna rekrutacja – konferencja OPTeam | Seminarium Sekcji Projektowej | Dziekanat z Chatem? | Forum Administracji UAM | Gratulujemy! | Azure Poland Central | Rozpoczęła działalność Sekcja ds. Kształcenia | Artykuły branżowe

10 lutego 2023

Seminarium inaugurujące działalność Sekcji Projektowej | Uczelnia nowoczesna czyli jaka? | Sekcja ds. ewaluacji jakości działalności naukowej | 6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Artykuły branżowe | Ogłoszenia

25 listopada 2022

6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Edukacja.gov.pl dla dziekanatów | SFD o cyfryzacji | Ogłoszenia

2 listopada 2022

Sekcja projektowa | Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym pracy zdalnej | 6. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Forum Dziekanatów na konferencji Akademii Leona Koźmińskiego i Microsoft | Artykuły branżowe | Ogłoszenia

26 września 2022

Cyfryzujemy się! | Udział SFD w konsultacjach publicznych i nowe przepisy dotyczące e-doręczeń | EZDay 2022 w Krakowie | Ogólnopolska konferencja dla szkół wyższych CloudTeam | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

25 maja 2022

Wirtualne Targi Informatyczne - 21 czerwca 2022, online | Nowoczesne technologie na uczelniach - konferencja OPTeam | Nowa książka: Administracja uczelni w dobie pandemii | V ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Konferencja UFD PW: Sprawny dziekanat w Sarbinowie | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

29 listopada 2021

V ogólnopolskie Forum Dziekanatów, 10 - 11 stycznia 2022 r. | Skończyliśmy 3 lata! | 100 lat MUCI! | Uczelnia bez papieru na LUMENie | Reforma systemu wsparcia materialnego – debata | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

20 czerwca 2021

Dyskutujemy o relacjach między nauczycielami akademickimi a pracownikami administracji | Pomysły na V ogólnopolskie Forum Dziekanatów? | Zaproszenie do badania | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

01 maja 2021

Ewa Wiśniewska ekspertką KRASP | Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej | SFD na posiedzeniu Komisji Komunikacji i Odpowiedzialności KRASP | Nowy cykl: Razem damy radę - 17.05.2021 | SFD na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Kształcących na Kierunku Budownictwo | Sekcja edukacyjna w SFD | Ogłoszenia

22 kwietnia 2021

100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego | Wizyty studyjne | Współpraca z OPI | Uczelnie w dobie pandemii. Fotografie z miejsca pracy | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

2 lutego 2021

Rozpoczęliśmy współpracę z OPI | 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego | Informacja na temat szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi | Stowarzyszenie ma już swój profil na LinkedIn | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

30 grudnia 2020

IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Zaproszenie na seminarium: Zarządzanie uczelnią w warunkach kryzysu: czego uczy nas pandemia Covid-19? | Nowa książka: Administracja uczelni wobec nowych wyzwań | Skończyliśmy 2 lata | Jeżeli pracujesz stacjonarnie, a chcesz robić to bezpiecznie | Premiera filmu "Dziekanat to Rzym" | Plakaty na dziekanaty! | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

5 października 2020

Seminarium: Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni - od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy | IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów | "Niebędący" - opinia Rady Języka Polskiego | Raport na temat organizacji pracy administracji uczelni w warunkach pandemii Covid-19 | Rekomendacje Stowarzyszenia dotyczące pracy dziekanatów | Ogłoszenia

3 września 2020

Udział Stowarzyszenia w konferencji ds. USOS | Efekty prac Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach | Trzecia książka z serii dziekanatowej | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

1 czerwca 2020

Powołanie Zespołu doradczego ds. cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach | Funkocjonalności zapewniające uczelniom kontynuowanie działalności podstawowej w zakresie obsługi toku studiów - raport | POL-on: Co warto jeszcze poprawić? - Raport | Propozycje dotyczące usprawnień w zakresie rekryutacji na studia na rok akaedemicki 2020/2021 | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

31 marca 2020

Dziekanaty w czasach pandemii - baza pomysłów na organizację pracy | Realizacja obowiązku ograniczenia świadczenia pracy przez uczelnie - raport | Obrony online - czy damy radę? | Inne działania rzecznicze i informacyjne | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia​

24 lutego 2020

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International | II Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i sprawozdanie roczne | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Wizyty studyjne w dziekanatach i nie tylko | Kierowniczki dziekanatów w składzie Senatu Uczelni | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

26 listopada 2019

Skończyliśmy 1 rok! | III ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International w SGH| Ciąg dalszy prac nad elektroniczną teczką studenta | Szkolenie dla pracowników dziekanatów zorganizowane przez MNiSW | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

16 października 2019

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Dwie wyjaśnione sprawy: hologramy i legitymacje | Forum Dziekanatów z nominacją w konkursie LUMEN | Książka: Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

27 sierpnia 2019

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do książki poświęconej programom międzynarodowym na uczelniach | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

24 lipca 2019

Rozpoczynamy współpracę z MUCI w sprawie e-teczki | Ustawa o dokumentach publicznych - jak się za nią zabrać? | Rzecznictwo i opiniowanie aktów prawnych | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

18 czerwca 2019

II Forum Dziekanatów w SGH | Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów | Rzecznictwo i opiniowanie aktów prawnych | Seminarium poświęcone pracy dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 w Krakowie | Seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0 w Toruniu | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia