Archiwum newslettera

2 lutego 2021

Rozpoczęliśmy współpracę z OPI | 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego | Informacja na temat szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi | Stowarzyszenie ma już swój profil na LinkedIn | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

30 grudnia 2020

IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów | Zaproszenie na seminarium: Zarządzanie uczelnią w warunkach kryzysu: czego uczy nas pandemia Covid-19? | Nowa książka: Administracja uczelni wobec nowych wyzwań | Skończyliśmy 2 lata | Jeżeli pracujesz stacjonarnie, a chcesz robić to bezpiecznie | Premiera filmu "Dziekanat to Rzym" | Plakaty na dziekanaty! | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

5 października 2020

Seminarium: Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni - od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy | IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów | "Niebędący" - opinia Rady Języka Polskiego | Raport na temat organizacji pracy administracji uczelni w warunkach pandemii Covid-19 | Rekomendacje Stowarzyszenia dotyczące pracy dziekanatów | Ogłoszenia

3 września 2020

Udział Stowarzyszenia w konferencji ds. USOS | Efekty prac Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach | Trzecia książka z serii dziekanatowej | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

1 czerwca 2020

Powołanie Zespołu doradczego ds. cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach | Funkocjonalności zapewniające uczelniom kontynuowanie działalności podstawowej w zakresie obsługi toku studiów - raport | POL-on: Co warto jeszcze poprawić? - Raport | Propozycje dotyczące usprawnień w zakresie rekryutacji na studia na rok akaedemicki 2020/2021 | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

31 marca 2020

Dziekanaty w czasach pandemii - baza pomysłów na organizację pracy | Realizacja obowiązku ograniczenia świadczenia pracy przez uczelnie - raport | Obrony online - czy damy radę? | Inne działania rzecznicze i informacyjne | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia​

24 lutego 2020

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International | II Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i sprawozdanie roczne | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Wizyty studyjne w dziekanatach i nie tylko | Kierowniczki dziekanatów w składzie Senatu Uczelni | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

26 listopada 2019

Skończyliśmy 1 rok! | III ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International w SGH| Ciąg dalszy prac nad elektroniczną teczką studenta | Szkolenie dla pracowników dziekanatów zorganizowane przez MNiSW | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

16 października 2019

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Dwie wyjaśnione sprawy: hologramy i legitymacje | Forum Dziekanatów z nominacją w konkursie LUMEN | Książka: Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

27 sierpnia 2019

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH | Trwają prace nad elektroniczną teczką studenta | Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do książki poświęconej programom międzynarodowym na uczelniach | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

24 lipca 2019

Rozpoczynamy współpracę z MUCI w sprawie e-teczki | Ustawa o dokumentach publicznych - jak się za nią zabrać? | Rzecznictwo i opiniowanie aktów prawnych | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia

18 czerwca 2019

II Forum Dziekanatów w SGH | Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów | Rzecznictwo i opiniowanie aktów prawnych | Seminarium poświęcone pracy dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 w Krakowie | Seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0 w Toruniu | Artykuły branżowe na blogu Stowarzyszenia | Ogłoszenia