Sekcja informatyczna

Sekcja informatyczna powstała, aby wspierać pracowników dziekanatów w zakresie cyfryzacji procesów obsługi toku studiów. Sekcja odpowiada między innymi za organizowanie przedsięwzięć umożliwiających dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnych, systemów i rozwiązań informatycznych dedykowanych dla szkolnictwa wyższego. Działanie sekcji zainaugurowane zostało przeprowadzonym wśród członków Stowarzyszenia badaniem ankietowym dot. cyfryzacji w pracy dziekanatu, dzięki któremu wskazano potrzeby i wyzwania związane z wdrożeniem e-teczki studenta, systemu EZD, mLegitymacji studenckiej, elektronicznej rekrutacji na studia, itp.

Działalność Sekcji koncentruje się na trzech obszarach:

W lipcu 2023 r. Sekcja Informatyczna i Sekcja Prawna SFD zorganizowały w SGH Okrągły Stół e-Teczkowy, który był forum dyskusji między przedstawicielami uczelni i instytucji odpowiedzialnych za cyfryzację szkolnictwa wyższego.

Sekcja jest otwarta na współpracę, zaprasza do niej także inne podmioty.

Zapraszamy do kontaktu: dwronikowski@forum-dziekanatow.pl


Koordynator:
Dariusz Wronikowski przy wsparciu Marka Gosławskiego i Bartłomieja Świecha

Zespół: Wioletta Braun, Elżbieta Gołaszewska, dr Justyna Jaskólska, dr Agnieszka Kamińska, Paweł Lubomski, Anna Pietrzak, Anna Pietrzyk, Marcin Rodzianko, Katarzyna Rynkowska, Anna Stoczkiewicz, Magdalena Wasilewska