Sekcja informatyczna

Sekcja informatyczna jest „najmłodszą” sekcją w strukturze Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Powstała, aby wspierać pracowników dziekanatów w zakresie cyfryzacji procesów obsługi toku studiów. Sekcja odpowiada między innymi za organizowanie przedsięwzięć umożliwiających dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnych, systemów i rozwiązań informatycznych dedykowanych dla szkolnictwa wyższego. Działanie sekcji zainaugurowane zostało przeprowadzonym wśród członków Stowarzyszenia badaniem ankietowym dot. cyfryzacji w pracy dziekanatu, dzięki któremu wskazano potrzeby i wyzwania związane z wdrożeniem e-teczki studenta, systemu EZD, mLegitymacji studenckiej, elektronicznej rekrutacji na studia, itp.

Sekcja jest otwarta na współpracę, zaprasza do niej także inne podmioty. Wspólnie z nimi zrealizowała w czerwcu pierwsze wirtualne targi „Nowoczesne technologie w procesach obsługi toku studiów”, które będą miejscem prezentacji pracownikom uczelni rozwiązań informatycznych dedykowanych dziekanatom.

Zapraszamy do kontaktu: jjaskolska@forum-dziekanatow.pl

Koordynatorzy: dr Justyna Jaskólska i Dariusz Wronikowski