Sprawozdanie z CloudTeam, Sopot 8-9 listopada 2022 r.

Sprawozdanie z CloudTeam, Sopot 8-9 listopada 2022 r.

W dniach 7-9 listopada 2022 w Sopocie odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla Szkół Wyższych, której organizatorem była firma CloudTeam. Konferencja była prowadzona przez dr inż. Tomasza Siemka, Prezesa firmy CloudTeam. W ramach konferencji jako Stowarzyszenie Forum Dziekanatów mieliśmy dwa wystąpienia:

  1. „Kluczowy czy afektywny? Dziekanat jako interesariusz w procesie cyfryzacji obsługi toku studiów” przedstawiony przez: dr hab. Katarzynę Górak-Sosnowską prof. SGH oraz mgr Lidię Tomaszewską z SGH i Sekcji Projektowej.
  2. „Podpis elektroniczny oraz podpis kwalifikowany – dostępne rozwiązania i na co zwrócić uwagę podczas wdrożenia” przedstawiony przez mgr inż. Dariusz Wronikowskiego z ALK i Sekcji informatycznej.

W ramach pierwszego panelu zdefiniowaliśmy podział interesariuszy ze względu na postrzeganie projektu i wyróżniliśmy interesariuszy: beneficjenci, promotorzy, poszkodowani oraz hamulcowi.  Kolejnym punktem naszej prezentacji było przedstawienie wyników badań wykonanych w ramach Stowarzyszenia dotyczących udziału dziekanów w tworzeniu aktów normatywnych, udziału dziekanów w projektach, cyfryzacji obiegu dokumentów toku studiów. Na koniec wystąpienia przedstawiliśmy podsumowanie blokerów rozwoju, czyli dokładniej odpowiedzi na pytanie „Co jest największą przeszkodą cyfryzacji?”, które miało swój ciąg dalszy podczas rozmów kuluarowych z uczestnikami konferencji. Na zakończenie przedstawiliśmy wnioski oraz zachęciliśmy władze uczelni, aby przy procesach biznesowych dziekanaty były traktowane jako kluczowy interesariusz, pomimo że struktura organizacyjna spycha je do roli afektywnej.

W ramach drugiego wystąpienia przedstawiliśmy rozwiązania dotyczące podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanej pieczęci uczelni. Nie da się ukryć, że aby cyfryzacja postępowała w uczelniach niezbędnym składnikiem systemów musi być kwalifikowana pieczęć uczelni oraz podpis elektroniczny. W ramach prezentacji przedstawiliśmy definicję, różnice oraz procesy w jakich można wykorzystać konkretne narzędzie tj.: podpis elektroniczny, podpis zaawansowany, podpis kwalifikowany oraz kwalifikowaną pieczęć uczelni. Celem naszej prezentacji było również wskazanie, na co dokładnie zwrócić uwagę wybierając dostawcę rozwiązań dla uczelni, czy warto budować rozwiązania tymczasowe i jak zaplanować wdrożenie, aby w przyszłości wnosiło jak najwięcej korzyści dla interesariuszy. Po przedstawieniu kilku przykładów wykorzystania podpisu elektronicznego oraz wskazania wprost automatyzacji i przyspieszenia procesów na zakończenie prezentacji przedstawiliśmy porównanie finansowe procesu wykorzystującego podpis tradycyjny oraz wysyłkę dokumentu do studenta oraz wykorzystanie w tym procesie podpisu kwalifikowanego lub kwalifikowaną pieczęć uczelni.

Podczas konferencji mogliśmy również poznać wystąpienia innych prelegentów, w tym:

  • Minister Justyna Orłowska – Szef GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, „Nowe projekty IT realizowane przez MEiN dedykowane dla sektora szkolnictwa wyższego”
  • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego, „Blaski i Cienie cyfrowej transformacji”
  • dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB, „Cyfrowa AWSB – dobre praktyki i wyzwania na przykładzie WSB”
  • dr inż. Adrian Kopczyński, „Nie jesteś z* – rzecz o mirażu cyberbezpieczeństwa”
  • dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, Politechnika Warszawska, „Jak zmierzyć jakość nauczania na uczelni wyższej”
  • dr inż. Tomasz Siemek, CloudTeam, „Składniki Cyfrowej transformacji w kontekście studenta, uczelni oraz kadry naukowo-dydaktycznej”

Konferencja była przy okazji przestrzenią do zwrócenia uwagi na potrzeby uczelni w kontekście cyfryzacji procesów. W dniu 26.10.2022 została ogłoszona zmiana w ustawie PSWiN z dnia 20. lipca 2018 r. dotycząca doręczeń elektronicznych, o co zabiegała wielokrotnie Sekcja prawna naszego Stowarzyszenia. Ta zmiana otwiera przestrzeń do cyfryzacji a tym samym usprawnienia kolejnego procesu obsługi studenta. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dzięki współpracy Stowarzyszenia z różnymi instytucjami widzimy szanse na podniesienie poziomu naszych usług oraz wykorzystywanej technologii.