Sekcja edukacyjna

Sekcja edukacyjna ma celu budowanie wspólnoty poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Będziemy działali na rzecz Stowarzyszenia poprzez organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wzajemną wymianę informacji i wspólną naukę. Chcemy wspierać tych, którzy chcą uczyć innych, a także tych, którzy chcieliby uczyć się od innych.

Będziemy wspierać Wasze inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji poprzez naukę, samodoskonalenie i wymianę doświadczeń. Stowarzyszenie to grupa różnorodnych osób i ta różnorodność jest nasza siłą.  Dzielmy się swoimi mocnymi stronami i pracujmy nad słabościami.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Oferujemy elastyczne podejście, zaangażowanie i entuzjazm. Masz wiedzę, którą chciałbyś przekazać? Masz pomysły z zakresu edukacji, które chciałbyś zrealizować?  Zapraszamy!

Wydarzeniem inaugurującym działanie sekcji był kwietniowy cykl pięciu miniszkoleń z różnych dziedzin (rozwój kompetencji miękkich i twardych). Były to szkolenia organizowane przez członków Stowarzyszenia dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej!

 

Koordynator: Barbara Mroczkowska