Baza wiedzy

INTERNETOWA BAZA WIEDZY
o dziekanatach i dla dziekanatów

Na tej stronie zbieramy linki do ciekawy miejsc w sieci poświęconych funkcjonowaniu i roli dziekanatów. Dotyczy to zarówno najważniejszych krajowych aktów prawnych regulujących ich działalność, jak również opracowań naukowych i innych, ale także wywiadów, czy blogów.

O ile o dziekanatach każdy coś wie – w szczególności każdy były lub obecny student – o tyle wydaje się nam, że przynajmniej na początku linków będzie niewiele. Mamy jednak nadzieję, że nasza baza będzie się stopniowo rozrastać.

Publikacje naukowe

K. Górak-Sosnowska, Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich uczelni, “E-Mentor”, nr 2, 2019.

K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator,Funkcjonowanie dziekanatów na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki, SGH, Warszawa 2018.

K. Górak-Sosnowska, M. Matusewicz, I. Senator,Managing Students’ Affairs at Higher Education Institutions: A Qualitative Analysis of Selected Tasks and Processes, “Journal of Management and Financial Services”, nr 10, z. 30, grudzień 2017.

K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.),Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, SGH, Warszawa 2019, 248 s.

K. Górak-Sosnowska, E. Wiśniewska, Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia, “Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem”, t. 11(4), 2019, s. 51-67.

A. Jakubowski,Wznowienie studiów, “Studia Iuridica”, t. 78, 2018, s. 169-183.

Ciekawe strony

Baza dobrych praktyk: zbiór ponad 70 przykładów rozwiązań stosowanych w dziekanatach. Rozwiązania podzielone są na kilka kategorii: (a) rozwiązania dla pracowników, (b) współpraca z otoczeniem, (c) rozwiązania dla studentów, (d) rozwiązania informatyczne, (e) rozwiązania prawne i (f) organizacja wewnętrzna. Baza ma charakter interaktywny, co oznacza, że każdy dziekanat może zgłosić do niej swoje rozwiązania.

Forum Dziekanatów (SGH): strona inicjatywy Forum Dziekanatów, które powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawiera informacje o zorganizowanych wydarzeniach (m.in. pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów, seminarium praktyczne – Organizacja pracy w dziekanacie: w poszukiwaniu dobrych praktyk), a także internetową bazę dobrych praktyk stosowanych w dziekanatach.

Organizacja pracy w dziekanacie – w poszukiwaniu dobrych praktyk: strona zawiera materiały z seminarium o tym samym tytule, które odbyło się 8 czerwca 2018 r. w SGH, współorganizowane przez dziekanaty z 4 uczelni: SGH, ALK, UE w Katowicach i PW. Zawiera 15 prezentacji przedstawiających wypracowane sposoby organizacji pracy w dziekanacie.

Po drugiej stronie okienka – blog Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH: blog prowadzony przez Dziekanat Studium Magisterskiego SGH przeznaczony dla studentów i wykładowców. Wpisy poświęcone są bieżącym sprawom związanym z tokiem studiów i zasadami studiowania, tłumaczone w sposób przystępny, jak to na blogu.

W mediach

Staramy się popularyzować wiedzę na temat dziekanatów. W tym miejscu zamieszczamy archiwum wypowiedzi i tekstów członków naszego stowarzyszenia.