Baza wiedzy

INTERNETOWA BAZA WIEDZY
o dziekanatach i dla dziekanatów

Na tej stronie zbieramy linki do ciekawy miejsc w sieci poświęconych funkcjonowaniu i roli dziekanatów. Dotyczy to zarówno najważniejszych krajowych aktów prawnych regulujących ich działalność, jak również opracowań naukowych i innych, ale także wywiadów, czy blogów.

O ile o dziekanatach każdy coś wie – w szczególności każdy były lub obecny student – o tyle wydaje się nam, że przynajmniej na początku linków będzie niewiele. Mamy jednak nadzieję, że nasza baza będzie się stopniowo rozrastać.

Publikacje naukowe

K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska (red.), Administracja uczelni w dobie pandemii, SGH, Warszawa 2022, s. 277.

K. Górak-Sosnowska, Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich uczelni, „E-Mentor”, nr 2, 2019.

K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator, Funkcjonowanie dziekanatów na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki, SGH, Warszawa 2018.

K. Górak-Sosnowska, M. Matusewicz, I. Senator, Managing Students’ Affairs at Higher Education Institutions: A Qualitative Analysis of Selected Tasks and Processes, „Journal of Management and Financial Services”, nr 10, z. 30, grudzień 2017.

K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, SGH, Warszawa 2019, 248 s.

K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, Rola dziekanatów w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych na uczelniach, „Białostockie Studia Prawnicze”, nr 25(4), s. 57-68.

K. Górak-Sosnowska, E. Wiśniewska, Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia, „Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem”, t. 11(4), 2019, s. 51-67.

A. Jakubowski, Wznowienie studiów, „Studia Iuridica”, t. 78, 2018, s. 169-183.

W mediach

Staramy się popularyzować wiedzę na temat dziekanatów. W tym miejscu zamieszczamy archiwum wypowiedzi i tekstów członków naszego stowarzyszenia.