Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
ul. Rakowiecka 24
gmach SGH, p. 303
02-521 Warszawa

e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl