Materiały

Mamy wiele ciekawych materiałów (raportów, pokazów slajdów z konferencji, naszych filmików, plakatów), którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. Dlatego zebraliśmy je w jednym miejscu. Teraz szybko i wygodnie możecie znaleźć interesujące Was informacje.

Jak wdrożyć e-doręczenia? Seminarium praktyczne (16 października 2023 r., online)

 • Marek Gosławski (PP/SFD) , Integracja własnego systemu (EOD) z systemem e-Doręczenia na Politechnice Poznańskiej
 • Katarzyna Górak-Sosnowska (SFD/SGH), Badania o e-Doręczeniach na uczelniach
 • Bartłomiej Świech (SGH/SFD), Marcin Dębowski (SGH), E-Doręczenia w EZD PUW
 • Ewa Wiśniewska (SFD/ALK), Przepisy prawne regulujące e-Doręczenia: obszary problematyczne
 • Dariusz Wronikowski (ALK/SFD) , Utworzenie własnego systemu e-Doręczeń w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji na uczelniach – szkolenie dla pracowników administracji (1 września 2023 r., Warszawa - siedziba Microsoft)

 • Laurynas Dovydaiti (Microsoft), Power your AI transformation with the Microsoft Cloud
 • Alicja Luber (IBE), Dostępność cyfrowa w projektach edukacyjnych IBE
 • Artur Rudnicki (ZST w Radomiu), AI praktycznie – materiały z warsztatów
 • Artur Rudnicki (ZST w Radomiu), Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji (ChatGPT)
 • e-Doreczenia - webinar dla uczelni (30 sierpnia 2023 r.)

 • E-doręczenia - prezentacja
 • Forum Pracowników Administracji Uczelni (15-16 czerwca 2023 r., Warszawa)

 • Łukasz Błaszczyk (OPI), Perspektywy wdrożenia dyplomu elektronicznego w kontekście projektów europejskich
 • Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH/SFD), Forum Pracowników Administracji Uczelni
 • Łukasz Krawiranda (MUCI/UW), Natalia Wojciechowska (MUCI/UW), Podpisy cyfrowe w uczelni – aspekty prawne, użytkowe i techniczne
 • Jarosław Łagoda (BonaSoft), Przykłady wdrożeń narzędzi wspierających transformację cyfrową uczelni w Polsce
 • Jolanta Mańkowska (KIR), Profesjonalne zarządzanie dokumentacją – narzędzia wspierające cyfrową ewolucję na uczelniach
 • Barbara Michalska (Microsoft), Jak narzędzia Microsoft mogą usprawnić pracę w dziekanacie?
 • Michał Nowacki (PG), Prezentacja platformy Moja PG
 • Hanna Panwic-Friebe (Samsung), Mariusz Łopaciński (ALK), Technologia w służbie edukacji (między efektywnością a efekciarstwem)
 • Anna Pietrzyk (AGH/SAGES/SFD), UNIplaner: program do automatyzacji układania rozkładów zajęć
 • Artur Rudnicki (Microsoft), Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji (ChatGPT) w automatyzacji pracy dziekanatu i uczelni
 • Lucjan Stalmach (UJ), System oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zrealizowany w technologii Power Apps
 • Grzegorz Żytka (OPTeam), Cyfrowa rzeczywistość na co dzień – jak okiełznać smoka?

 • Materiały Microsoft:
 • Odpowiedzialna cyfryzacji polskich uczelni
 • Rozwiązania partnerów Microsoft dla cyfryzacji edukacji
 • Rozwiązania Microsoft w szkolnictwie wyzszym

 • Sesje warsztatowe:

  sesja 1:
 • Magdalena Kukuła (AIK/SFD), e-Teczka w Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Ewa Wiśniewska (ALK/SFD), e-Teczka w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Dariusz Woźniak (WSB-NLU), E-teczka studenta w CloudA. Przypadek WSB-NLU

 • sesja 2
 • Anna Pietrzak (UMK/SFD), Planowanie zajęć
 • Anna Pietrzyk (AGH/SFD), UNIplaner

 • sesja 3
 • Ewa Mendec (PŚ/SFD), Zasady zatrudniania w projektach ze szczególnym uwzględnienie stypendiów naukowych płatnych z projektów krajowych
 • Elżbieta Rozumek (PŚ), Zatrudnianie w projektach finansowanych z różnych źródeł
 • Katarzyna Szyniszewska (UW/SFD), Zatrudnianie w projektach międzynarodowych
 • VI ogólnopolskie Forum Dziekanatów (12–13 grudnia 2022 r., on-line)

 • Maria Cywińska (SFD/UW), Katarzyna Górak-Sosnowska (SFD/SGH), Blaski i cienie pracy zdalnej i hybrydowej na uczelniach. Raport z badania
 • Maria Cywińska (SFD/UW), Katarzyna Górak-Sosnowska (SFD/SGH), Nauczyciele akademiccy i administracja uczelni – wzajemne postrzeganie
 • Marcin Czaja (MEiN), Pytania i odpowiedzi o przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego
 • Marek Gosławski (SFD/PUT), Europejska karta studenta
 • Hanna Kwiatkowska (PG), Wdrożenie EZD na przykładzie case study Politechniki Gdańskiej
 • Marek Michajłowicz (OPI PIB), Wykorzystanie centralnych systemów wytwarzanych w OPI PIB na potrzeby ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2022
 • Anna Mielczarek-Taica (SFD / UMK), Szkolenia a motywacja pracowników administracji – wstępne wyniki badań w ramach projektu Dialog „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”
 • Janina Mincer-Daszkiewicz (MUCI), Polskie uczelnie w sieci EWP (Erasmus Without Paper)
 • Maja Odolińska (OPI PIB), POL-on – zmiany wdrożone i planowane
 • Michał Przymusiński (IBE), Nowe projekty IT Instytutu Badań Edukacyjnych w obszarze edukacji i nauki
 • Magdalena Sawicka (NASK), EZD PUW i EZD RP – wiodące systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją, wdrażane w jednostkach realizujących zadania publiczne
 • Bartosz Stępień, Artur Kornatka (SFD / WSB-NLU), (R)ewolucja w zarządzaniu edukacją!
 • Odpowiedzi na pytania przekazane do OPI podczas spotkania Forum Dziekanatów w dniach 2022.12.12 – 2022.12.13
 • Odpowiedzi na pytania z czatu Forum Dziekanatów (12-13.12.2022 r.). Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja.
 • Seminarium Sekcji Projektowej (6 marca 2023 r., on-line)

 • Zuzanna Andracka (L&F NCP, NCBR), Wynagrodzenia w programie Horyzont Europa
 • Agnieszka Bielańska (NCN), Umiędzynarodowienie Projektów Krajowych NCN
 • Katarzyna Górak-Sosnowska (SFD/SGH), Przedstawienie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 • Katarzyna Markiewicz-Śliwa (SFD/PŚ), Sekcja projektowa SFD cz. I
 • Katarzyna Markiewicz-Śliwa (SFD/PŚ), Sekcja projektowa SFD cz. II
 • Ewa Mendec (SFD/PŚ), Centrum Zarządzania Projektami - model przyjęty w Politechnice Śląskiej
 • Magdalena Waniewska-Bobin (OPI PIB), Projekty naukowe - wybrane aspekty techniczne
 • Nowoczesne technologie w procesach obsługi toku studiów (21 czerwca 2022 r., on-line)

 • Cezary Augustynowicz (Buena Cloud Sp. z o.o.), Demokratyzacja Chmury Obliczeniowej
 • Dariusz Bednarz (PCG Akademia Sp. z o.o.), System kompleksowej obsługi procesów związanych z sylabusami
 • Marcin Dudziak (Veeam), Narzędzia Veeam do backupu danych na uczelniach
 • Tomasz Goźliński (Billennium S.A.), Inperly – potwierdzenie tożsamości lub podpis elektroniczny w MS Teams
 • Rafał Kobus (EuroCert Sp. z o.o.), EuroCert Korzyść i zastosowanie pieczęci elektronicznej na uczelniach wyższych
 • Artur Kornatka (Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU Sp. z o.o.), Cloud Academy – rewolucja w zarządzaniu uczelnią
 • Jarosław Łagoda (BonaSoft), Narzędzia wspierające transformację cyfrową Uczelni Wyższych
 • Łukasz Kański (Comarch S.A.), Comarch ERP Egeria 8 – nowoczesny system zarządzania dla uczelni
 • Kamilla Krzyżanowska (Euvic Services Sp. z o.o.), Elektroniczna Teczka Studenta
 • Ewa Makowska-Tłomak (PCG Akademia Sp. z o.o.), Jak PCG ułatwia transformację cyfrową w Uczelniach czyli e-usługi na Webcon
 • Jolanta Mańkowska (KIR), Narzędzia wspierające digitalizację procesów na uczelniach
 • Radosław Marlęga (Red Ocean Sp. z o.o.), roGrant – kompleksowa obsługa wniosków
 • Barbara Michalska (Microsoft Sp. z o.o.), Kształcenie w chmurze. W poszukiwaniu elastycznej edukacji i nauki
 • Jakub Sawicki (Testportal Sp. z o.o.), Zmień egzaminy w życiowe sukcesy
 • Jarosław Sokalski (SIMPLE SA), mPracownik. Nowoczesne technologie w procesach HR
 • Maciej Stanisławczyk (OPTeam S.A.), Komunikacja 4.0 – Elektroniczna Platforma Usług Akademickich – przykłady zastosowań
 • Bartosz Stępień (Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU Sp. z o.o.), Oprogramowanie dla edukacji
 • Cecylia Szymańska (Amazon Web Services), Machine Learning w pracy Uczelni
 • Dariusz Wojnar (SIMPLE SA), SIMPLE.Erasmus Nowy moduł systemu SIMPLE.EDU
 • V ogólnopolskie Forum Dziekanatów (10–11 stycznia 2022 r., on-line)

  Panel: MUCI - Cyfryzacja z głową, czyli od potrzeb do realizacji

 • Michał Duczmal (MUCI), Ewidencjonowanie blankietów dyplomów
 • Marek Gosławski (PUT), Integracja systemu rekrutacyjnego z mObywatelem
 • Agnieszka Ligęza, Łukasz Krawiranda, Maciej Pasikowski, Natalia Wojciechowska (UW), Elektroniczne podpisywanie i doręczanie decyzji rekrutacyjnych
 • Dariusz Wronikowski (ALK), Elektroniczna teczka studenta

 • Panel: 100 pytań o POL-on
 • Marta Niemczyk (OPI), POL-on: plany na rok 2022
 • Marta Niemczyk (OPI), POL-on: pytania i odpowiedzi
 • Magdalena Waniewska-Bobin (OPI), Moduł Studenci w POL-on 2.0
 • Odpowiedzi na pytania z czatu
 • Pytania i odpowiedzi - uzupełnienie

 • Panel: EZD
 • Małgorzata Hyc (SGH/SFD), EZD w szkolnictwie wyższym podsumowanie
 • Aneta Masztaller (UAM), Wdrożenie EZD PUW na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewelina Setera (UWr), Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Anna Latawiec (UO), Elektroniczny proces akceptacji dokumentów na przykładzie przydziału czynności dla nauczycieli akademickich (PCNA)

 • Miniszkolenia

 • Maria Cywińska (UW/SFD), Jak pisać maile, żeby ktoś przeczytał i odpowiedział?
 • Maria Cywińska (UW/SFD), Kiedy i jak prosić o podwyżkę?
 • Maria Cywińska (UW/SFD), Jak zorganizować sobie pracę zdalną i nie oszaleć?
 • Katarzyna Rynkowska (UG/SFD), Outlook na co dzień
 • 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego (15 lutego 2021 r., on-line)

 • Marcin Czaja (MEiN), 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego
 • Plakaty na dziekanaty!

  • Dziekanat - miejsce w którym ważne sprawy załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba trochę poczekać (pdf)
  • Dziekanat - centrum operacyjne każdej uczelni (wersja 1) (pdf)
  • Nie bój się. Wejdź. My też kiedyś byliśmy po drugiej stronie kolejki. (wersja 1) (pdf)
  • Dziekanat pomaga, dziekanat radzie, dziekanat nigdy Was nie zdradzi (wersja 1)(pdf)
  • Dziekanat to Rzym. Wszystkie drogi prowadzą do dziekanatu (pdf)
  • Dziekanat - centrum operacyjne każdej uczelni (wersja 2) (pdf)
  • Nie bój się. Wejdź. My też kiedyś byliśmy po drugiej stronie kolejki (wersja 2) (pdf)
  • Dziekanat pomaga, dziekanat radzi, dziekanat nigdy Was nie zdradzi (wersja 2) (pdf)

  IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów (7–8 grudnia 2020 r., on-line)

  III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów – International (9-10 grudnia 2019 r., Warszawa)

  Standard elektronicznej teczki studenta (spotkanie robocze) SFD i Komisja ds. USOS (18 listopada 2019 r., Warszawa)

  Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki // Dziekanat w Ustawie 2.0 Sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja (25-26 marca 2019 r., Kraków)