Nasze wizja, misja i wartości

Wizja

Jesteśmy wspólnotą łączącą pracowników uczelni zajmujących się obsługą studiów, która ma realny głos w dyskusjach na temat administracji szkolnictwa wyższego.

Misja

Dajemy poczucie wspólnoty, dzieląc się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Wspieramy i oferujemy korzystanie z narzędzi zwiększających efektywność pracy w dziekanacie oraz umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji, a także samodoskonalenie się poprzez wymianę doświadczeń. Dążymy do upodmiotowienia pracowników dziekanatów, aby mieli motywację do pracy, a także mogli w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę.

Wartości

Najważniejszymi wartościami i zasadami działania naszego Stowarzyszenia są: profesjonalizm, tworzenie wspólnoty i zaangażowanie.

Profesjonalizm: Jesteśmy odpowiedzialni za Stowarzyszenie, dbając o najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Tworzymy zmiany, ale i jesteśmy w stanie dostosować się do istniejących warunków formalno-prawnych i strukturalnych, przewidujemy i uwzględniamy konsekwencje podejmowanych przez nas działań. Analizujemy i zbieramy dane w celu doskonalenia pracy naszej i innych jednostek, rozwijamy nowe pomysły. Nie ignorujemy żadnych spraw w obszarze działań Stowarzyszenia.

Tworzenie wspólnoty: Jesteśmy zespołem skupionym wokół wspólnego celu i wartości. Tworzymy wspólnotę, dbając o integrację środowiska pracowników administracyjnych różnych uczelni. Wierzymy, że razem możemy zdziałać znacznie więcej – o ile wydziały, czy uczelnie mogą ze sobą konkurować programami studiów, praca dziekanatów i obsługa toku studiów jest polem do współpracy między wydziałami i uczelniami. Budujemy partnerskie relacje oparte na szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Jesteśmy grupą różnorodnych osób, jednakże w ramach Stowarzyszenia działamy jak jeden zespół. Różnice pomiędzy nami są naszą siłą.

Zaangażowani: Działamy na rzecz wspólnoty. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do realizacji celów i chętni do współdziałania w grupie na rzecz ich osiągnięcia. Podejmujemy różne inicjatywy, bierzemy za nie odpowiedzialność mając i dając poczucie wpływu na kształtowanie rzeczywistości. Nasza praca na rzecz Stowarzyszenia ma znaczenie, a jej wykonywanie jest ważne, napawa nas dumą i chęcią do dalszych działań.