Projekty

VI ogólnopolskie Forum Dziekanatów

W dniach 12-13 grudnia 2022 r. odbyło się VI ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Wraz z naszym Stowarzyszeniem organizowały go Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tegoroczna edycja Forum Dziekanatów odbyła się on-line i składała się z dwóch dni obrad - pierwszy miał charakter strategiczny, a drugi informatyczny.

Koordynacja: Katarzyna Górak-Sosnowska

Targi „Nowoczesne technologie w procesach obsługi toku studiów"

21 czerwca 2022 r. zorganizowaliśmy pierwsze wirtualne targi „Nowoczesne technologie w procesach obsługi toku studiów” czyli przegląd technologii IT dla sektora edukacyjnego. Program targów został podzielony na kilka paneli tematycznych, takich jak: infrastruktura IT, rozwiązania dla dziekanatów, ERP, podpis elektroniczny, e-Usługi i m-Usługi, rozwiązania e-Egzamin, narzędzia IT.

Koordynacja: Justyna Jaskólska, Dariusz Wronikowski

XI konferencja OPTeam – „Nowoczesne technologie IT w uczelniach”

Nasze Stowarzyszenie było partnerem XI konferencji "Nowe technologie w uczelniach" organizowanej przez OPTeam w dniach 9-10 czerwca 2022 w Krynicy. Cieszymy się, że jako użytkownicy końcowi cyfrowych rozwiązań dla uczelni mogliśmy przedstawić naszą perspektywę.

Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska

Konferencja: Sprawny dziekanat

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie odbyła się konferencja Sprawny dziekanat organizowana przez nas wspólnie z Uczelnianym Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej.

Koordynacja: Anna Stoczkiewicz, Beata Dobrzyniecka, Katarzyna Guła

V ogólnopolskie Forum Dziekanatów

W dniach 10-11 stycznia 2022 r. odbyło się V ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Wraz ze SFD organizowały go trzy uczelnie: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a swoim patronatem objął je Przewodniczący KRASP. Konferencja składała się z kilku paneli: rektorskiego, MUCI, o EZD, 100 pytań o stypendia oraz 100 pytań o POL-on.

Miniszkolenia

W kwietniu 2021 roku zorganizowaliśmy miniszkolenia przeznaczone dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Spotkania pogrupowane zostały w dwa cykle. Jeden sprofilowany na rozwój kompetencji miękkich a drugi - kompetencji twardych.

Zespół: Barbara Mroczkowska, Maria Cywińska, Katarzyna Rynkowska

Seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego

15 lutego 2021 r. zorganizowaliśmy seminarium: 100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego. Podczas seminarium Pan Dyrektor Marcin Czaja (MEiN) odpowiadał na wiele istotnych i ciekawych pytań.

IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów

W dniach 7-8 grudnia 2020 r. zorganizowaliśmy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie kolejne Forum Dziekanatów, które tym razem odbyło się online. Podczas Forum odbyło się kilka paneli tematycznych, część konferencyjną oraz Kongres Stowarzyszenia.
Koordynacja: Katarzyna Górak-Sosnowska

Seminarium poświęcone relacjom między nauczycielami akademickimi i pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi

We współpracy z Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowaliśmy seminarium: Nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy.
Koordynacja: Ewa Wiśniewska i Katarzyna Górak-Sosnowska

Dziekanaty w czasach pandemii

W związku z pandemią rozpoczęliśmy cykl działań informacyjnych i rzeczniczych dotyczących funkcjonowania dziekanatów na uczelniach. W tym celu założyliśmy bazę pomysłów dla pracowników dziekanatów na organizację pracy w obliczu pandemii, opracowaliśmy raport na temat realizacji przez uczelnie obowiązku ograniczenia świadczenia pracy na terenie uczelni przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz na temat pracy administracji w dobie pandemii. Przygotowaliśmy ponadto pisma wskazujące na wyzwania związane z pracą dziekanatów w obecnej sytuacji oraz propozycjami rozwiązań, które skierowaliśmy do MNiSW.

Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska, Anna Mielczarek-Taica, Lidia Tomaszewska, Wioletta Braun, Maria Cywińska, Beata Dobrzeniecka, Alina Kowolik, Anna Pietrzak, Katarzyna Rynkowska, Irena Senator, Ewa Wiśniewska.

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH

Wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zorganizowaliśmy III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w dniach 4-5 grudnia 2019 r. w Warszawie, w SGH. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji były obsługa studentów zagranicznych oraz Ustawa 2.0. Rejestrację zamknęliśmy przy 0,5 tys. zgłoszeń osób pracujących w 98 uczelniach publicznych i niepublicznych. Tegoroczna edycja Forum została objęta patronatem Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Partnerami Forum są Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz firma Micorsoft. Program Forum dostępny jest na stronie naszego Stowarzyszenia.

Zespół koordynujący: Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH/SFD), Katarzyna Kacperczyk (SGH), Małgorzata Chromy (SGH), Renata Pajewska-Kwaśny (SGH/SFD) oraz Ewa Wiśniewska (SFD)

Specyfikacja e-teczki

We współpracy z Komisją ds. USOS Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego rozpoczęliśmy współpracę w zakresie opracowania specyfikacji formalno-prawnej, funkcjonalnej i informatycznej elektronicznej teczki studenta. W listopadzie 2019 r. odbyło się spotkanie robocze poświęcone e-teczce, w którym udział wzięli wdrożeniowcy, deweloperzy, archiwiści, specjaliści od elektronicznego zarządzania dokumentacją, prawnicy oraz członkowie naszego Stowarzyszenia jako użytkownicy końcowi. Więcej informacji o tym projekcie znajduje się na stronie Komisji ds. USOS.

Koordynacja: Ewa Wiśniewska i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony Stowarzyszenia) oraz dr Janina Mincer-Daszkiewicz (ze strony MUCI)

Seminarium: Dziekanat w Ustawie 2.0 w Toruniu

7 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami uczelni, które zorganizowały dziekanaty i administracja centralna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nasze Stowarzyszenie.

Koordynatorki: Anna Mielczarek-Taica i Anna Pietrzak

Seminarium: Dziekanat w Ustawie 2.0.

Zorganizowaliśmy z MNiSW seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0.: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja, które odbyło się 25-26 marca 2019 r. w Krakowie. Zajęliśmy się rekrutacją uczestników, a przede wszystkim opracowaniem pytań i wniosków pracowników dziekanatów związanych z Ustawą 2.0. i przepisami towarzyszącymi. Drugie seminarium z tego cyklu odbyło się 5-6 listopada 2019 r. w Krakowie.

II ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH

Już jako komitet założycielski zaangażowaliśmy się w organizację drugiej edycji ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które odbyło się 4–5 grudnia 2018 r. W programie zawarto trzy obszary kluczowe dla funkcjonowania dziekanatów:

  • badania nad dziekanatami – będą one prezentowane na konferencji 4 grudnia. W konferencji udział wezmą zarówno badacze, jak praktycy szkolnictwa wyższego.
  • networking dziekanatowy – rozpoczniemy go od kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, aby kontynuować go podczas nieformalnego spotkania integracyjnego.
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników dziekanatów – seria szkoleń i warsztatów odbędzie się drugiego dnia Forum (5 grudnia). Tematy dobrane zostały w taki sposób, aby odpowiadały na problemy praktyczne, albo oferowały pracownikom dziekanatów nowe umiejętności.

SFD zajęło się organizacją kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, który odbył się 4 grudnia. Podczas tej części Forum dokonaliśmy diagnozy potrzeb i wypracować zręby projektów, które moglibyśmy zrealizować wspólnie dla siebie i dla całej społeczności pracowników administracji zajmujących się obsługą toku studiów.

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony SGH) i Ewa Wiśniewska (ze strony Stowarzyszenia)