Projekty

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH

Wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie rozpoczęliśmy przygotowania do III ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, które tradycyjnie odbędzie się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie, w SGH. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będzie obsługa studentów zagranicznych oraz Ustawa 2.0.

Zespół koordynujący: Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH/SFD), Katarzyna Kacperczyk (SGH), Małgorzata Chromy (SGH), Renata Pajewska-Kwaśny (SGH/SFD) oraz Ewa Wiśniewska (SFD)

Specyfikacja e-teczki

We współpracy z Komisją ds. USOSa Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego rozpoczęliśmy współpracę w zakresie opracowania specyfikacji formalno-prawnej, funkcjonalnej i informatycznej elektronicznej teczki studenta.

Koordynacja: Ewa Wiśniewska i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony Stowarzyszenia) oraz dr Janina Mincer-Daszkiewicz (ze strony MUCI)

Seminarium: Dziekanat w Ustawie 2.0 w Toruniu

7 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami uczelni, które zorganizowały dziekanaty i administracja centralna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nasze Stowarzyszenie.

Koordynatorki: Anna Mielczarek-Taica i Anna Krawczyk

Seminarium: Dziekanat w Ustawie 2.0.

Zorganizowaliśmy z MNiSW seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0.: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja, które odbyło się 25-26 marca 2019 r. w Krakowie. Zajęliśmy się rekrutacją uczestników, a przede wszystkim opracowaniem pytań i wniosków pracowników dziekanatów związanych z Ustawą 2.0. i przepisami towarzyszącymi.

II ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH

Już jako komitet założycielski zaangażowaliśmy się w organizację drugiej edycji ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które odbyło się 4–5 grudnia 2018 r. W programie zawarto trzy obszary kluczowe dla funkcjonowania dziekanatów:

  • badania nad dziekanatami – będą one prezentowane na konferencji 4 grudnia. W konferencji udział wezmą zarówno badacze, jak praktycy szkolnictwa wyższego.
  • networking dziekanatowy – rozpoczniemy go od kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, aby kontynuować go podczas nieformalnego spotkania integracyjnego.
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników dziekanatów – seria szkoleń i warsztatów odbędzie się drugiego dnia Forum (5 grudnia). Tematy dobrane zostały w taki sposób, aby odpowiadały na problemy praktyczne, albo oferowały pracownikom dziekanatów nowe umiejętności.

SFD zajęło się organizacją kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, który odbył się 4 grudnia. Podczas tej części Forum dokonaliśmy diagnozy potrzeb i wypracować zręby projektów, które moglibyśmy zrealizować wspólnie dla siebie i dla całej społeczności pracowników administracji zajmujących się obsługą toku studiów.

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony SGH) i Ewa Wiśniewska (ze strony Stowarzyszenia)