Dziekanaty a Ustawa 2.0: prezentacje + pierwsze podsumowanie

Dziekanaty a Ustawa 2.0: prezentacje + pierwsze podsumowanie

Relację z seminarium zorganizowanego przez MNiSW przy współpracy naszego Stowarzyszenia zacznę od rzeczy być może pobocznej, ale symptomatycznej. W ciągu dwóch dni liczba członków Forum Dziekanatów zwiększyła się o 56% osiągając liczbę 78 osób zatrudnionych w dziekanatach i administracji centralnej ponad 30 uczelni. W drodze powrotnej zastanawialiśmy się, co takiego stało się, że jest nas aż tyle.

Najpewniej każdy nowy członek naszego Stowarzyszenia miał swoje własne powody, dla których do nas przystąpił. Wydaje mi się jednak, że podczas seminarium wydarzyło się coś znaczącego: oto pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, którzy zajmują się obsługą toku studiów stali się nie tylko beneficjentami seminarium, ale i partnerami MNiSW do dyskusji na temat wyzwań związanych z uczelnianą administracją. Świadczy o tym nie tylko to, że nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem seminarium, ale także jego forma – pytań i odpowiedzi, burzliwych dyskusji, ale również debaty.

Program seminarium został opracowany w pewnej mierze na podstawie pytań i uwag, jakie zebraliśmy w ramach wirtualnych konsultacji społecznych pracowników zajmujących się obsługą toku studiów i przekazanych do Departamentu Szkolnictwa Wyższego. Otworzyło to pole do wymiany zdań i dyskusji, a także zapoznania nas z nowymi rozwiązaniami dzięki obecności przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji. Spotkały się dwie strony pewnego procesu – jedna ustala zasady gry, druga zaś jest ich końcowym odbiorcą. Wiadomo jednak, że zasady będą tym lepiej wdrażane, im bardziej ta druga strona będzie poinformowana, a zarazem umocowana do tego, aby móc przedstawić swoje postulaty.

Za tę możliwość serdecznie dziękujemy.

Choć w niektórych miejscach nasze głosy były rozbieżne, znalazło się również wiele punktów wspólnych – jednym z nich jest kwestia tłumaczenia dyplomów i suplementów na języki obce na wniosek studenta złożony w terminie 30 dni od daty obrony. W tej sprawie będziemy najpewniej podejmować dalsze działania.

Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych części seminarium będziemy sukcesywnie zamieszczać. Póki co poniżej zamieszczamy linki do prezentacji z sekcji tematycznych.

Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Sprawozdania z sekcji tematycznych