Forum Pracowników Administracji Uczelni – podsumowanie

Forum Pracowników Administracji Uczelni – podsumowanie

To był na swój sposób potrójny eksperyment – wróciliśmy do reala z formuły online, przesunęliśmy termin z grudnia na czerwiec, a przede wszystkim: poszerzyliśmy grupę docelową na wszystkich pracowników uczelni. W ten sposób przyjechały do nas osoby, z którymi znamy się z Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, a także nowe osoby z nowych, niespotykanych wcześniej działów. I choć niektórym uczestnikom brakowało tematów stricte dziekanatowych przez całe dwa dni, to jednak nie żałujemy tej decyzji. Przybyły do nas nowe osoby, które wcześniej kojarzyły Forum Dziekanatów z… dziekanatem (wszak to wynika z nazwy). Przykładem może być bardzo silna reprezentacja pracowników Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH. Wcześniej nie pojawiali się na naszych wydarzeniach, choć działy się w SGH, a teraz poczuli, że jest to wydarzenie dla nich.

W szerszej formule udało się nam połączyć dwa światy – pracowników administracyjnych uczelni zajmujących się obsługą toku studiów oraz informatyków – zarówno pracowników uczelnianych IT, jak również przedstawicieli czołowych firm informatycznych. Głównym partnerem wydarzenia była firma Microsoft, która pozwoliła nam m.in. na oswojenie się z Chatem GPT (teraz w środowisku dziekanatowym prowadzimy rozmowy na temat tego, czy ChatGPT będzie umiał odpowiedzieć studentowi na mail, czy zaproponować uzasadnienie decyzji administracyjnej, a ostatnio jedna z członkiń przepytywała go na temat naszego Stowarzyszenia; sporo wiedział). Partnerem FPAU była także firma Samsung – na tym wystąpieniu niestety nie byłam, ale słyszałam (i przeczytałam w ankiecie ewaluacyjnej), że w jej trakcie na sali iskrzyło.

Tematyka FPAU oscylowała wokół dwóch osi: pierwszą była praktyka – czyli rozwiązania informatyczne przedstawiane przez uczelnie, a także firmy informatyczne, natomiast drugą osią były strategiczne zamierzenia projektantów rozwiązań cyfrowych i otoczenia instytucjonalnego w skali ogólnopolskiej. Stąd nie zabrakło i tym razem na naszych obradach przedstawicieli MEiN – Centrum Tranformacji Cyfrowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (tym razem nie o POLonie, a o e-dyplomach). Te dwie osie dopełniały trzy sesje równoległe – z każdej pojawi się wkrótce osobne podsumowanie.

Na koniec słowo o gospodarzu FPAU – przenieśliśmy się tym razem na drugą stronę Wisły do Akademii Leona Koźmińskiego. Cieszę się z tego w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że po raz pierwszy to nie ja byłam głównodowodzącą, tylko Ewa Wiśniewska ze swoim niezastąpionym i wszechstronnym Dziekanatem Kolegium Prawa, a także Darek Wronikowski wspierany przez dzielny Dział IT. Po drugie, ze względu na to, że Akademia Leona Koźmińskiego jest żywym i pięknym przykładem scyfryzowanej uczelni – w takim otoczeniu można rozmawiać o cyfryzacji nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Zorganizowanie tak dużej imprezy wymagało zaangażowania wielu osób. Dziękuję w imieniu SFD i swoim prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurkowi, Rektorowi ALK za gościnę i rozciągnięcie fizyczne i organizacyjne Akademii na czas obrad (dostaliśmy na FPAU wszystkie największe aule w ALK, korytarza na przerwę na kawę nie udało się tylko rozciągnąć); Pani Minister Justynie Orłowskiej – Szefowej GovTech za przyjazd i po raz kolejny pokazanie nam, że pracownicy administracyjni uczelni są ważnym ich elementem; swojemu Szefowi, dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu, prof. SGH, Prorektorowi ds. studentów SGH za bycie z nami już nie tylko duchem, ale i ciałem. Podziękowania należą się także Pani Barbarze Michalskiej z Microsoft za to, co już się działo i to co dopiero się wydarzy (o tym wkrótce na łamach SFD) oraz Hannie Panwic-Friebe z Samsunga (za te iskry!). Specjalne i wielkie podziękowania dla osób spinających FPAU od strony organizacyjnej: Ewie Wiśniewskiej z cudnym Dziekanatem – Markiem Obszańskim, Magdaleną Gąsiewską, Małgosią Sokołowicz, Albertem Skibińskim, Anastasiyą Meziną, od strony programowej i informatycznej – Darkowi Wronikowskiemu wspieranemu przez Łukasza Brzezińskiego, od strony technicznej zespołowi Kamila Gastoła a także Kasi Kłopotowskiej za ogarnianie faktur (w celu organizacji wydarzenia skoczyliśmy na głęboką wodę i tak oto możemy wystawiać faktury…).

Do zobaczenia pewnie wcześniej niż za rok!

PS: Materiały z FPAU pojawią się w zakładce materiały.