Katarzyna Kłopotowska

Absolwentka zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami pracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest pracownikiem dziekanatu od 20 lat. Zajmowała się obsługą studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, od 2018 r. pełni funkcję zastępcy kierownika w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH.

Była członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów zorganizowanego w grudniu 2017 r. w SGH.