Małgorzata Moraszka

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Kadrami oraz wiele szkoleń z zakresu spraw merytorycznie związanych z pracą dziekanatu.

Od 1999 r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu najpierw jako pracownik dziekanatu, a od roku 2012 pełniła funkcję kierownika dziekanatu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, następnie kierownika Biura Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Po zmianach organizacyjnych w 2019 roku i połączeniu dziekanatów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pełni funkcję kierownika Dziekanatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Do jej zadań należy nadzorowanie i kontrolowanie oraz organizacja pracy trzydziestoosobowego zespołu dziekanatu w zakresie prowadzenia spraw studenckich związanych z przebiegiem i dokumentacją studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Jest odpowiedzialna za ustalanie jednolitych procedur obsługi studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Współpracuje bezpośrednio z Dziekanem i Prodziekanami ds. Studenckich oraz Dziekanem i Prodziekanem ds. Kształcenia. Jest współodpowiedzialna za przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie dydaktyki i spraw studenckich.  

Uczestniczy w pracach wdrażających projekt Platforma Wirtualnej Dydaktyki oraz współuczestniczy w projektach mających na celu usprawnienie pracy dziekanatu.