Konferencja: Sprawny dziekanat, 30.03-1.04.2022, Sarbinowo

Konferencja: Sprawny dziekanat, 30.03-1.04.2022, Sarbinowo

Z początkiem  wiosny zapraszamy nad morze, gdzie odbędzie się konferencja Sprawny dziekanat organizowana wspólnie przez Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Konferencja odbędzie się w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (https://sarbinowo.pw.edu.pl). Limit miejsc został wyczerpany w ciągu 3 dni.

Ramowy program

30 marca 2022 r.

od 15.00 – Przyjazd i zakwaterowanie

od 18:00 – Kolacja

31 marca 2022 r.

9:00–9:45 | Śniadanie

10:00 – Powitanie

 • dr hab. inż. arch Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej
 • Anna Stoczkiewicz, Przewodnicząca Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej
 • SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

10:15–11:45 | I panel – Nowoczesne rozwiązania do planowania i rozliczania dydaktyki

 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w organizacji procesu planowania i rozliczania obciążeń dydaktycznych w Politechnice Śląskiej – Grażyna Maszniew, Bogumiła Patejuk (Politechnika Śląska)
 • UniTime – elastyczny planer studenckich rozkładów zajęć – Mikołaj Łyskowski (Akademia Górniczo Hutnicza)

Prowadzenie: Wioletta Braun (Politechnika Gdańska/Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

Przerwa na kawę

12:15–13:30 | II panel – Sprawny dziekanat – elektroniczna obsługa toku studiów

 • Elektroniczne doręczanie wszczęcia postępowania i decyzji o skreśleniu- nowa funkcjonalność w USOS PW – Marcin Drozd (Politechnika Warszawska),
 • Wirtualny Asystent Rekrutacji – sojusznik czy wróg? -Agnieszka Fajfrowska, Monika Kawałek, Marzena Wijas (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi),
 • Pieczęć elektroniczna – możliwości zastosowania i wykorzystanie w SGH – Ewelina Krasucka, Małgorzata Hyc (Szkoła Główna Handlowa)

Prowadzenie: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa/Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

Przerwa obiadowa

15:00–16:30 | III panel – 100 pytań do MEiN o prawo szkolnictwa wyższego – odpowiada Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, MEiN

     Prowadzenie: Olga Skierniewska-Małys, Politechnika Warszawska

Przerwa na kawę

od 18.00 | Spotkanie integracyjne

1 kwietnia 2022 r.

9:00–9:45 | Śniadanie

10:00–11:30 | IV panel – Zarządzanie pracą dziekanatu

 • Job crafting w dziekanacie, czyli jak odnaleźć szczęście w pracy? – Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)
 • O sile tkwiącej w dziekanatowym kapitale intelektualnym – dr Justyna Jaskólska (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa/Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)
 • Rola Dziekanatów w Zarządzaniu Strategicznym Uczelnią, na przykładzie współpracy UFD i Projektu IDUB/Uczelnia Badawcza na PW dr Marcin Kotarba (Politechnika Warszawska)

Prowadzenie: Katarzyna Rynkowska (Uniwersytet Gdański/Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

Przerwa na kawę

12:00–13:00 | V panel – Współpraca międzyuczelniana i wewnątrzuczelniana

 • Razem możemy więcej – o potrzebie współpracy jednostek administracyjnych uczelni – SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)
 • Komunikacja – podstawa skutecznej i efektywnej współpracy, Zarząd UFD PW + Izabela Skwara, Joanna Zatorska, prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Prowadzenie: Anna Pietrzyk (Akademia Górniczo-Hutnicza/Stowarzyszenie Forum Dziekanatów)

13:00–13:10 Zakończenie konferencji

13:30 – Obiad