Sympozjum Dziekanatów Podlaskich Uczelni – 8.12.2023

Sympozjum Dziekanatów Podlaskich Uczelni – 8.12.2023

Dnia 8 grudnia 2023 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB odbyła się pełna inspiracji II edycja Sympozjum Dziekanatów Podlaskich Uczelni pt. „Dobre praktyki w dziekanacie”, którego organizatorem było Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej.

Zebranie przedstawicieli dziekanatów podlaskich uczelni miało na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz integrację tego środowiska. Niezmiernie istotne, choć „niemierzalne” efekty spotkań środowiskowych to nawiązywanie kontaktów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 7 uczelni: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku (w tym przedstawiciele Filii UwB w Wilnie), Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz, po raz pierwszy, Akademii Łomżyńskiej i Państwowej Uczelni Zawodowej z Suwałk. W sumie ok. 100 osób.

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali siedmiu prelegentów.

Pierwsze wystąpienie odbywało się w formie hybrydowej – stacjonarnie dla uczestników spotkania oraz on-line dla wszystkich zainteresowanych. Przedstawiciel firmy Integrity Partners przybliżył funkcjonalności narzędzi Microsoft 365, które mają na celu efektywne usprawnienie pracy zespołowej. Transmisja on-line została przeprowadzona przez zespół Uczelnianego Centrum Informatycznego PB.

Kolejne dwa wystąpienia należały do przedstawicielek dziekanatów z Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas swoich prezentacji przedstawiły elektroniczne rozwiązania, które wpływają pozytywnie na usprawnienie procesów związanych z tokiem studiów. Politechnika Białostocka pochwaliła się protokołem elektronicznym z egzaminu dyplomowego oraz zbiorową immatrykulacją, natomiast UwB modułem e-podania oraz wprowadzeniem e-Teczki dla studentów I roku studiów.

Kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych PB – Małgorzata Jeglińska-Krupa z dużą znajomością zagadnienia przedstawiła uczestnikom, wciąż dla wielu niejasny, temat e-doręczeń.

Na ostatnią oficjalną część II edycji Sympozjum przypadły prezentacje nauczycieli akademickich z Politechniki Białostockiej dotyczące kompetencji „miękkich”. Pani dr Joanna Szydło z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB z dużą lekkością omówiła różnorodność zachowań w środowisku akademickim, wynikającą m.in. z różnic kulturowych, wspomniała też o coraz szerzej pojawiającym się na uczelniach temacie tranzycji.

Pan dr Piotr Klimowicz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB opowiedział o roli oddechu jako istotnego elementu wpływającego na obniżenie poziomu stresu. Przedstawił praktyki związane z różnymi technikami oddechowymi. Okazuje się, że odpowiednie oddychanie jest skutecznym, prostym narzędziem, po które warto sięgać, kiedy dopadają nas zbyt silne emocje, skrada się choroba oraz wtedy, kiedy chcemy po prostu poprawić komfort życia.

W podsumowaniu wydarzenia przewodnicząca zaznaczyła, że jest ono inspirowane działaniami Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

W Sympozjum wzięło udział wielu członków Stowarzyszenia Forum Dziekanatów z Politechniki Białostockiej oraz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Co więcej, czterech spośród siedmiu prelegentów to członkowie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

Spotkanie zakończył networking. W nieformalnej, przyjaznej atmosferze można było wymienić się informacjami, doświadczeniami zawodowymi i podzielić wrażeniami z kończącego się spotkania.

Zdjęcie członków SFD obecnych na sympozjum

Zdjęcie członków SFD obecnych na sympozjum, fot. Mariusz Gorustowicz