Kluczowe zmiany legislacyjne MEIN w 2023 roku i ich wpływ na organizację procesów cyfrowych na uczelniach

Kluczowe zmiany legislacyjne MEIN w 2023 roku i ich wpływ na organizację procesów cyfrowych na uczelniach

W dniu 21.11.2023 miałem przyjemność moderować inspirujący panel na konferencji LUMEN 2023 pt. Kluczowe zmiany legislacyjne MEIN w 2023 roku i ich wpływ na organizację procesów cyfrowych w uczelniach w obszarze organizacji, nauki i dydaktyki. Moimi panelistami byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN Marcin Czaja oraz Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Łukasz Wawer. Wydarzenie zorganizowane przez firmę PCG oraz Times Higher Education, którego patronatem objęły między innymi: Stowarzyszenie Forum Dziekanatów oraz Konfederacja Lewiatan. Oto kluczowe punkty dyskusji:

 1. e-Doręczenia:
  • Dostrzegamy opóźnienie w realizacji usługi e-Doręczenia. Jako uczelnie sygnalizujemy brak gotowości usługi do startu w zaplanowanym terminie tj. 10.12.2023 (dzień później ogłoszono przesunięcie terminu wprowadzenia tej usługi).
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad rozszerzeniem obowiązku korzystania z usługi e-Doręczenia na uczelnie niepubliczne.
  • Z informacji przekazanych przez p. dyr. Marcina Czaję uczelnie będą zwolnione z opłat za wysyłkę e-Doręczeń (odpowiednie przepisy są w trakcie przygotowywania).
  • Usługa na pierwszym etapie wdrożenia nie będzie obsługiwała doręczeń do studentów zagranicznych.
 2. mLegitymacja:
  • Ustawa dotycząca mLegitymacji jest podpisana przez Prezydenta RP, natomiast wprowadzenie odpowiedniego rozporządzenia zostało zaplanowane na kwiecień 2024 r. Uczelniom zalecono unikanie zamawiania nadmiernej liczby blankietów do legitymacji tradycyjnych.
  • Obecnie w MEiN analizowana jest możliwość druku tradycyjnych legitymacji centralnie dla wszystkich chętnych uczelni.
 3. Archiwum dokumentów:
  • MEiN pracuje nad odchudzeniem teczek studentów w kontekście spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów w SGH i jednocześnie trwają konsultacje z Ministerstwem Pracy, aby przepisy były zbieżne z przepisami dotyczącymi prowadzenia akt pracowników.
  • Dyr. Łukasz Wawer poinformował, że MEiN obecnie analizuje uruchomienie centralnego projektu dot. e-Teczki studenta, aby zabezpieczyć archiwalną dokumentację absolwentów uczelni.
 4. MIKE czyli Moje Internetowe Konto Edukacyjne:
  • Projekt jest elementem portalu edukacja.gov.pl i obejmuje całą edukację obywatela, począwszy od szkoły podstawowej.
  • Już w najbliższym czasie będzie możliwość wygenerowania poświadczenia edukacyjnego, które będzie równoznaczne z dyplomem ukończenia szkoły średniej.
 5. Centralna Rekrutacja:
  • Projekt ma stanowić centralne miejsce rekrutacji do wszystkich uczelni w Polsce. Uczelnie zachowają swobodę w rekrutacji kandydatów, natomiast centralna rekrutacja będzie wspomagała kandydatów (również zagranicznych) w poszukiwaniu odpowiedniej uczelni.
  • MEiN pochyli się nad problemem, który wskazały uczelnie w kontekście kandydatów zapisujących się na wiele uczelni i rezygnujących pozostawiając puste miejsca (niezbędne regulacje prawne).
 6. e-Dyplom:
  • Projekt podzielony na dwa etapy: utworzenie repozytorium dyplomów oraz wersja wizualna.
  • W najbliższym czasie uczelnie będą zobowiązane wydawać dyplomy w formacie cyfrowym, które będą elementem portalu MIKE.
  • Dyr. Łukasz Wawer potwierdził, że celem MEiN jest utworzenie repozytorium i uzupełnienie o dane archiwalne, tak aby baza była kompletna. Uczelnie otrzymają refundację kosztów związanych z uzupełnieniem danych historycznych.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za inspirującą dyskusję i jednocześnie trzymamy kciuki za kolejne etapy realizacji cyfrowej transformacji uczelni.