Mikropoświadczenia bez tajemnic – kilka słów po spotkaniu organizowanym przez Radę ds. EdTech przy Konfederacji Lewiatan

Mikropoświadczenia bez tajemnic – kilka słów po spotkaniu organizowanym przez Radę ds. EdTech przy Konfederacji Lewiatan

Mikropoświadczenia, to temat, który od jakiegoś czasu budzi zainteresowanie. Już ponad rok temu Rada Unii Europejskiej wydała zalecenie w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń na potrzeby uczenia się przez całe życie, jednak brak jednoznacznych wytycznych powodował, że wiele polskich uczelni miało wątpliwości, czy takie poświadczenia mogą być stosowane w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wytyczne w sprawie stosowania mikropoświadczeń opublikowane na koniec października przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w jasny sposób wskazują jednak, że uczelnie nie tylko mogą, ale wręcz powinny dążyć do upowszechnienia krótkich form edukacji oraz wydawania mikropoświadczeń jako dokumetów potwierdzających ich ukończenie.

Dzięki uprzejmości Konfederacji Lewiatan 6 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Dziekanatów mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji „Mikropoświadczenia bez tajemnic” organizowanej przez Radę EdTech tej organizacji. Aktualny stan wiedzy na temat mikropoświadczeń przybliżyli nam zarówno eksperci konfederacji, dzięki którym mogliśmy poznać punkt widzenia pracodawców, jak i eksperci zaangażowani w prace nad systemem mikropoświadczeń ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych.

Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Lelińska, Dyrektorka Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Na początku Pan Sławomir Szymczak, ekspert w Departamencie Pracy Konfederacji Lewiatan przedstawił powody, dla których warto poznać mikropoświadczenia. Jednym z głównych problemów rozwoju biznesu w Polsce jest niedobór siły roboczej i luka kompetencyjna. Przedstawione zostały postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu, które ukazały się przed wakacjami, i w których zaakcentowano bardzo mocno potrzebę wspierania kultury uczenia się nastawionej na aktywny ciągły rozwój umiejętności oraz sposobów poświadczania ich zdobycia.

Następnie Pan Michał Nowakowski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych  wyjaśnił, czym dokładnie są mikropoświadczenia i jak wygląda w chwili obecnej stan przygotowań systemu do wdrożenia wykorzystania mikropoświadczeń na pełną skalę przez polskie uczelnie.Pan Michał Nowakowski przybliżył uczestnikom spotkania temat aplikacji Odznaka+ opracowywanej obecnie przez IBE, która ma umożliwić wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie odznak cyfrowych w standardzie Open Badges oraz równoważnych im certyfikatów PDF. Wprowadzenie jej na polski rynek ma znacznie ułatwić obsługę mikropoświadczeń ze strony ich właścicieli i z założenia powinna przyczynić się do ich rozpowszechnienia na polskim rynku edukacyjnym.

Po swoich prezentacjach eksperci odpowiadali również na pytania od uczestników spotkania. Ich liczba w jasny sposób pokazała, że temat mikropoświadczeń budzi nie tylko duże zainteresowanie, ale również wiele wątpliwości, zarówno ze strony merytorycznej jak i technicznej. Mamy więc nadzieję, że spotkanie, w którym jako członkowie SFD mogliśmy wziąć udział było pierwszym dotyczącym tej tematyki, ponieważ w upowszechnieniu stosowania mikropoświadczeń widzimy obszar do działań ze strony polskich uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEiN w sprawie mikropoświadczeń oraz z zestawami dobrych praktyk stosowanych przez Politechnikę Warszawską, oraz przez Politechnikę Krakowską

Jako Stowarzyszenie do tematu mikropoświadczeń będziemy z pewnością powracać jeszcze niejednokrotnie.

Współpraca: Anna Stoczkiewicz