II Forum Cyfryzacji Uczelni

II Forum Cyfryzacji Uczelni

Na zaproszenie miesięcznika „IT w Administracji” reprezentacja Stowarzyszenia Forum Dziekanatów po raz drugi gościła na Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych. Tematyka Forum oscylowała wokół prezentacji i zastosowań różnych systemów i usług teleinformatycznych, a także spraw strategicznych skupionych wokół portalu edukacja.gov.pl. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Marek Gosławski, któremu przypadła rola prelegenta oraz Dariusz Wronikowski – obaj z Sekcji Informatycznej Stowarzyszenia. Wątki i wzmianki o naszym Stowarzyszeniu pojawiały się jednak nie tylko w prezentacji Marka – ale także w innych elementach programu.

Pierwsze prezentacje dotyczyły systemu EZD – zarówno samego projektu EZD EDU, jak również przykładów jego wdrożeń na uczelniach. Podkreślono, że wdrożenie EZD jest bardziej problematyczne na poziomie organizacyjnym aniżeli technicznym. W tej części wystąpień pojawiło się nawiązanie do naszego Stowarzyszenia w kontekście poniedziałkowego seminarium o e-Doręczeniach i przykładu z Bartka Świecha z SGH i naszego Forum, jak obsługiwać e-Doręczenia przez EZD PUW (dziękujemy prof. dr hab. Markowi Kręglewskiemu, Dyrektorowi MUCI).

Następnie omówiono kilka rozwiązań i systemów teleinformatycznych: SAD (System Analizy Danych pozwalający na analizę danych uzyskanych w procesie rekrutacji oraz kształcenia) – projekt MUCI i UW, bezpieczne rozwiązania reprezentowanych przez nich firm dla pracy zdalnej i hybrydowej HP i Poly, oraz narzędzie Intel vPro, pozwalające rozwiązywać problemy z komputerami użytkowników pracujących i uczących się zdalnie.

Nasze Stowarzyszenie reprezentował Marek Gosławski, który opowiadał o warunkach koniecznych do uruchomienia Elektronicznej Teczce Studenta w uczelni, wskazując występujące wcześniej “blokery cyfryzacji”, które dzięki intensywnej pracy osób z wielu uczelni – publicznych i niepublicznych – udaje się skutecznie usuwać. Pokazał systemy, w których przechowywane są obecnie dokumenty elektroniczne w Politechnice Poznańskiej oraz przykład kompletnej e-Teczki uruchomionej w Akademii Leona Koźmińskiego. Podsumował wskazując wyzwania cyfryzacji uczelni do 2026 r. Zapowiedział też artykuł o ETS w listopadowym numerze IT w Administracji.

Kolejne wystąpienia dotyczyły akustyki sal wykładowych (firma Phonak), działania procesu zamówień publicznych w uczelniach poprzez zastosowanie platformy e-Zamówienia, zintegrowanym ekosystemie informatycznym uniwersytetu (na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego), a także prezentacji systemu klasy ERP firmy Simple.

Obrady dnia pierwszego zakończyła prezentacja p. Łukasza Wawra, Zastępcy Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, który opowiedział o ewolucji systemów informatycznych w zakresie obsługi szkół wyższych. Prezentowane były projekty portalu edukacja.gov.pl, dyplomu cyfrowego oraz o programu rozwoju usług cyfrowych dla nauki wynikające z ostatniej ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Podczas prezentowania portalu edukacja.gov.pl wspomniana została wyszukiwarka kierunków studiów, konto edukacyjne oraz najważniejszy element – elektroniczne poświadczenie wykształcenia będące równoważne z dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji lub ukończenia studiów. W listopadzie zostanie przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia oraz uruchomienie pilotażu. W czasie prezentacji przedstawiony został kompletny harmonogram. Omówione zostały także dyplomy cyfrowe oraz nowy rejestr w systemie POLon będący m.in. narzędziem do ich wydawania. Omówiony został też program rozwoju usług cyfrowych dla nauki, w skład którego m.in. wejdzie portal “Ludzie Nauki”. Jako Forum Dziekanatów znaleźliśmy się na jednym ze slajdów prezentacji. Na koniec p. Dyrektor podziękował za udział w pracach na rozwiązaniami Stowarzyszeniu Forum Dziekanatów (miło nam, polecamy się na przyszłość) i MUCI, których przedstawiciele byli obecni na sali. .

W drugim dniu konferencji p. Paweł Ślęzak mówił o rozwoju sztucznej inteligencji i robotyzacji procesów realizowanych na polskich uczelniach, p. Paweł Kisielewski opowiadał o Architekturze nowoczesnego systemu ERP dla uczelni, p. Sławomir Szumlik przedstawił sposób zarządzania systemem GLPI na uczelniach, a p. Piotr Kupczak spróbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie każdy projekt informatyczny kończy się sukcesem. Po tym cyklu prezentacji p. Marek Staniewicz, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji” podsumował konwent i zaprosił uczestników na kolejny. My również zapraszamy do udziału, bo bezpośrednie dyskusje na sali plenarnej i w kuluarach, w których można nawiązać kontakty zarówno z przedstawicielami uczelni, jak i dostawców rozwiązań dla uczelni stanowią nieodzowny element konwentu.

One Response to II Forum Cyfryzacji Uczelni