Jak wdrożyć mikropoświadczenia na uczelni?

Jak wdrożyć mikropoświadczenia na uczelni?

W związku z opublikowanymi w ubiegłym roku wytycznymi MEN w zakresie stosowania mikropoświadczeń, wiele uczelni wyższych w Polsce poszukuje informacji na temat wprowadzania cyfrowych poświadczeń edukacyjnych. Z tego względu, by wyjść na przeciw oczekiwaniom uczelni, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie webinarium mającego na celu przedstawienie dobrych praktyk wdrożenia mikropoświadczeń oraz korzyści z tego płynących – zarówno dla szkół wyższych jak i studentów do nich uczęszczających. Swoją ekspertyzą podzielą się przedstawiciele uczelni w Polsce oraz dostawcy systemów do wystawiania cyfrowych mikropoświadczeń. Na webinarium przedstawione zostaną:

  • Podstawy mikropoświadczeń z perspektywy uczelni – jakie informacje posiadamy w Forum Administracji Akademickiej (FAA), zalecenie Unii Europejskiej, czym są mikropoświadczenia oraz krótkie omówienie raportu OPI przedstawi Koordynator Sekcji ds. kształcenia FAA Anna Stoczkiewicz.
  • Przedstawienie podejścia uczelni do mikropoświadczeń. Eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej: Temat ten przybliży ogólny zarys rynku oraz tego jakie zmiany mikropoświadczenia wprowadzają w system edukacji. Dowiedzą się Państwo również jakie są modele uczenia się przez całe życie (ang. Life Long Learning), tym jak budować portfolio kompetencji oraz jaka w tym jest rola Państwa i Ministerstwa. Wartości płynące z przejścia z formy papierowej do elektronicznych poświadczeń umiejętności. Temat ten adresuje wyzwania z którymi mierzą się uczelnie wyższe, m.in. wyzwanie mobilności, bezpieczeństwa i wiarygodności poświadczeń. Swoimi doświadczeniami oraz wizją podzielą się z Państwem prof. Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej oraz mgr Wojciech Wyżykowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Bezpieczne wdrożenie mikropoświadczeń za pomocą narzędzi technologicznych: W tym temacie poruszone zostaną regulacje Unii Europejskiej dotyczące wprowadzenia mikropoświadczeń oraz najlepsze praktyki dotyczące narzędzi służących do ich wystawiania, zarządzania i weryfikacji Blockchain, open badge to tylko jedne z pojęć poruszone podczas konferencji. Dodatkowo odniesiemy się do pojęć zgodności z normami europejskimi takimi jak eIDAS czy infrastrukturą EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) i zahaczymy o temat europejskiego projektu eDyplomy. W tym module swoje doświadczenia przedstawią Tomasz Siemek z CloudTeam oraz Gabriel Dymowski z DoxyChain.

Webinarium odbędzie się w formule online, 4 kwietnia w godz. 13:00–15:30. Udział w webinarium jest bezpłatny. Po zaprezentowaniu najlepszych praktyk oraz rozwiązań dotyczących mikropoświadczeń w Polsce planujemy czas na pytania, odpowiedzi i dyskusję. Mimo tego, że punktem wyjścia jest prezentacja najlepszych praktyk i rozwiązań do wprowadzenia mikropoświadczeń, seminarium ma charakter dyskusji i wymiany doświadczeń, a nie jednokierunkowego przekazu.

Zapraszamy do rejestracji. Osobom zarejestrowanym wyślemy na początku kwietnia link do spotkania – a oto link: https://forms.office.com/e/1BkpKdac7k.

Partnerami wydarzenia są: DoxyChain, Cloudteam Company, Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University)

Ramowy program

  • Przywitanie gości: Dariusz Wronikowski, Forum Administracji Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego + Beata Galas DoxyChain (5 minut)
  • Anna Stoczkiewicz, Forum Administracji Akademickiej, Politechnika Warszawska – przedstawienie tematu mikropoświadczeń z perspektywy uczelni – jakie informacje posiadamy w Forum Administracji Akademickiej oraz zalecenia Unii Europejskiej (15 minut)
  • Mikropoświadczenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – mgr Wojciech Wyżykowski przedstawi wizję oraz kierunek dot. wyglądu procesu wydawania mikropoświadczeń w kontekście zbliżających się zmian legislacyjnych (10 minut)
  • Przedstawienie podejścia do mikropoświadczeń w Politechnice Warszawskiej, prof. Andrzej Kraśniewski zwróci uwagę podczas prezentacji, aby projektowane narzędzia były kompatybilne oraz i funkcjonalne dla wszystkich uczelni – rozwiązanie powinno być transgraniczne. (15 Minut)
  • Przedstawienie technologii, która może wspierać uczelnie w mikropoświadczeniach – Gabriel Dymowski z DoxyChain, dr Tomasz Siemek z CloudTeam w dyskusji z Dariuszem Wronikowskim przedstawią dostępne na rynku rozwiązania technologiczne – (20 minut)
  • Dyskusja uczestników- zapraszamy do aktywnego zadawania pytań, na które odpowiemy w sesji Q&A (1 godz.)
  • Sesja Q&A z uczestnikami (30 minut)

Materiał przygotowany przez Anna Stoczkiewicz i Dariusza Wronikowskiego

4 Responses to Jak wdrożyć mikropoświadczenia na uczelni?