Zapraszamy na II Forum Administracji Akademickiej, 27-28 maja 2024 r. w SGH

Zapraszamy na II Forum Administracji Akademickiej, 27-28 maja 2024 r. w SGH

Już po raz ósmy spotykamy się stacjonarnie, w tym po raz drugi jest to wydarzenie przeznaczone dla wszystkich pracowników administracyjnych uczelni. Tylko ładniej je nazwaliśmy – rok temu było to Forum Pracowników Administracyjnych Uczelni, a teraz: Forum Administracji Akademickiej. Zapraszamy serdecznie pod koniec maja do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na solidną dawkę wiedzy strategicznej, praktycznej i oczywiście networking. Szczegóły wydarzenia znajdują się w programie (poniżej + w pliku PDF); formularz rejestracyjny czeka.

II FAA organizujemy w tradycyjnym gronie: Szkoła Główna Handlowa (która użycza miejsca tej edycji), Akademia Leona Koźmińskiego (która gościła zeszłoroczne FPAU) i nasze Stowarzyszenie. Partnerami wydarzenia są – również tradycyjnie – Samsung i Microsoft. Do tego grona dołączył OPTeam – nasz Partner technologiczny. Miłe jest także wsparcie naszego wydarzenia przez organizacje i inicjatywy branżowe pracowników administracji: uczelniane fora dziekanatów (których szefowe opowiedzą, jak to się robi), a także Stowarzyszenie PRom, IROs Forum (z obiema organizacjami współpracujemy już niemal rok), TUPMO (owoce tej współpracy wkrótce na Politechnice Śląskiej) i PACTT. Pierwszy dzień tradycyjnie przeznaczamy na sesję plenarną, natomiast drugi na wspomniany networking oraz warsztaty na najróżniejsze tematy, w tym mikropoświadczenia, CRM, skuteczna komunikacja (warsztat PRom), low-code, komunikacja zmiany (warsztat IRSW), a także kolejna odsłona warsztatu e-teczkowego (z udziałem m.in. firmy BonaSoft).

II FAA to także nieustannie niezawodny zespół organizatorów: Bartek Świech z Zespołem Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH, Ewa Wiśniewska i Darek Wronikowski, a w kuluarach nasza Skarbniczka, Kasia Kłopotowska. Dobrym duchem tegorocznej edycji jest Kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski.

Wreszcie, II FAA to świetna okazja do zapoznania się z naszą organizacją – Forum Administracji Akademickiej, która przekształciła się ze Stowarzyszenia Forum Dziekanatów po to, by objąć swoim działaniem, także z nazwy, bo faktycznie już to się działo, nowe obszary uczelnianej administracji.

Sprawy praktyczne:

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH, p. 303), 02-521 Warszawa
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221
Tytuł przelewu: [FAA – imię i nazwisko uczestnika]

Wpłata powinna nastąpić w ciągu 2 tygodni od rejestracji. Zależy nam na informacji o faktycznej liczbie uczestników, aby lepiej zaplanować organizację wydarzenia.
Jeżeli potrzebują Państwo fakturę pro forma – prosimy o kontakt z naszą Skarbniczką, Katarzyną Kłopotowską.

Do zobaczenia!


 

PROGRAM

II Forum Administracji Akademickiej

27–28 maja 2024 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162

 

27 maja (poniedziałek)

Aula Główna
1. piętro

10:00–10:40 otwarcie FAA

 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak | Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek | Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska | Prezes Forum Administracji Akademickiej

10:40–11:10 „Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi” – czy tylko język kształtuje rzeczywistość? | dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

11:10–11:40 Rola prewencji terrorystycznej w kontekście kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz ochrony ośrodków akademickich w Polsce | ppłk Piotr Federowicz, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

11:40–12:00 przerwa

12:00–12:20 Projekt Ludzie Nauki 2.0. i zmiana charakteru systemu POL-on | Łukasz Wawer – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12:20–12:50 Wizja rozwoju usług cyfrowych dla nauki i szkolnictwa wyższego | Marek Michajłowicz – Zastępca Dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji

12:50–13:30 Zmiany prawne – na co powinny się przygotować uczelnie? | panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Marcina Czai – Dyrektora Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Łukasza Wawra – Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju. Prowadzenie: Ewa Wiśniewska i Dariusz Wronikowski

13:30–14:00 Zmiany w strategii, kulturze, procesach obsługi studenta – potrzeba dostosowania do dynamicznego środowiska cyfrowego | Hanna Panwic-Friebe, Samsung | Mariusz Łopaciński Dyrektor ds. Administracyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego

14:00–15:00 – lunch

15:00–15:30 Przechowywanie, podpisywanie i doręczanie elektronicznych dokumentów w USOS | prof. dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Krawiranda i Natalia Wojciechowska, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

15:30–16:20 Jak przyspieszyć cyfrową transformację uczelni? Wykorzystuj sprawdzone narzędzia, czyli jak Microsoft i rozwiązania AI wspierają uczelnie
w budowaniu nowoczesnych i bezpiecznych usług | Barbara Michalska, Education Lead, Microsoft

16:20–16:50 Sztuczna inteligencja – jak może pomóc usprawnić komunikację w uczelni? | Grzegorz Żytka, Dyrektor sprzedaży obszar Edu, OPTeam

Moderacja: Katarzyna Górak-Sosnowska | Forum Administracji Akademickiej | SGH oraz Bartłomiej Świech | dyrektor Centrum Technologii Informacyjnych i Infrastruktury SGH | FAA

17:00–22:00 Spotkanie integracyjne, klub „Hades” + Sala Kolumnowa (poziom -1)

 

28 maja (wtorek)

9:00–10:30 Sesje warsztatowe

Od prekandydata do absolwenta: Jak CRM wspiera cykl życia studenta (Aula 4, piętro 3.)
W czasie warsztatu skupimy się na wykorzystaniu systemu CRM w obsłudze cyklu życia studenta. Zgłębimy korzyści wynikające z implementacji CRM i analizy danych dotyczących interakcji w procesach rekrutacji, zarządzania relacjami ze studentami oraz absolwentami. Porozmawiamy o sposobach usprawnienia za pomocą CRM codziennych operacji i podniesienia satysfakcji studentów i pracowników.
Prowadzący:

 • dr Artur Stankiewicz | koordynator obszaru CRM, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Małgorzata Głogowska | specjalistka obszaru CRM, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Obsługa studenta oraz procesów administracyjnych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi low-code (Aula 6, piętro 3.)
W ramach prezentacji przybliżymy słuchaczom zarówno standardowe możliwości cyfryzacji procesów na przykładzie e-Faktury, e-Umowy oraz procesów obsługi studentów jak i potencjał technologiczny platformy do automatyzowania procesów z wykorzystaniem bardziej wyrafinowanych technologii jak np. AI, chatboty. Wszystko po to, aby pokazać, że inwestycja w platformy low-code jest ponadczasowa. W ramach sesji przedstawimy Państwu rozwiązania dwóch wiodących na rynku dostawców:

 • Automatyzacja procesów administracyjnych uczelni dzisiaj i jutro dzięki możliwościom platformy Microsoft Power Platform: Grzegorz Kamola (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Łukasz Wachowicz i Marcin Siewnicki (ISCG)
 • Cyfryzacja procesów dydaktycznych uczelni za pomocą platformy WEBCON BPS – niezależnie od posiadanego systemu dziekanatowego: przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, PCG Academia i SIGNIUS

 

Skuteczna komunikacja – warsztat PRom (Aula Główna, piętro 1.)
Bariery komunikacyjne stanowią istotne wyzwanie w efektywnej wymianie informacji między ludźmi. W kontekście uczelni, gdzie komunikacja odgrywa kluczową rolę, identyfikowanie i przezwyciężanie tych przeszkód jest niezwykle ważne. Przyjrzyjmy się bliżej, czym są bariery komunikacyjne i jakie wyzwania mogą występować w kontekście uczelni.

Prowadząca: Anna Kiryjow-Radzka | prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni PRom | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

10:40–11:40 Sesje networkingowe

 

Uczelniane fora dziekanatów – jak je zorganizować na uczelni? (Aula 4, piętro 3.)
W ramach sesji zostaną przedstawione przykłady uczelnianych forów dziekanatów (UFD) działających na czterech uczelniach. Ich założycielki i koordynatorki przedstawią zakresy ich działań, a także podzielą się wskazówkami, w jaki sposób zorganizować takie forum na uczelni i jakie korzyści daje taka forma organizacji.
Prowadzące:

 • Wioletta Braun | Przewodnicząca UFD Politechniki Gdańskiej | Forum Administracji Akademickiej
 • Wioletta Obidzińska | UFD Politechniki Białostockiej | Forum Administracji Akademickiej
 • Katarzyna Rynkowska | UFD Dziekanatów i Biur Dziekana Uniwersytetu Gdańskiego | Forum Administracji Akademickiej
 • Anna Stoczkiewicz | Przewodnicząca UFD Politechniki Warszawskiej | Forum Administracji Akademickiej

 

Organizacje branżowe pracowników administracji akademickiej (Aula 6, piętro 3.)
W ramach tej sesji przyjrzymy się organizacjom zrzeszającym pracowników uczelni pracujących w danej branży – promocji uczelni, transferze technologii, czy współpracy międzynarodowej. Ich przedstawiciele przedstawią działanie swoich organizacji, wskazując co dają swoim członkom i innym pracownikom z danej branży. Sesja może być inspiracją do założenia podobnej organizacji branżowej, albo do przystąpienia do którejś z przedstawianych.
Prowadzący:

 

Organizacje i inicjatywy pracowników administracji akademickiej (Aula Główna, piętro 1.)
Ta sesja będzie poświęcona inicjatywom przeznaczonym dla wszystkich pracowników administracyjnych uczelni. W programie przedstawiamy dwie takie inicjatywy – Forum Administracji UAM – doroczne wydarzenie organizowane przez i dla pracowników administracyjnych tej uczelni oraz Forum Administracji Akademickiej jako organizację pozarządową zrzeszającą pracowników różnych jednostek administracyjnych.
Prowadzące:

11:40–12:15 przedłużona przerwa na kawę i networking

12:15–13:45 Sesje równoległe

 

Mikropoświadczenia – pytania nurtujące administrację uczelni (Aula 4, piętro 3.)
Podczas warsztatów skupimy się na praktycznym aspektach mikropoświadczeń przyglądając się im z perspektywy pracowników administracji zaangażowanych w ich skuteczne wdrożenie. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami podejmiemy dyskusję nad sposobami implementacji mikropoświadczeń w kontekście polskich uczelni, starając się odpowiedzieć na pytania oraz rozważyć najlepsze praktyki. Przedstawimy także narzędzia do mikropoświadczeń – technologię blockchain.

Prowadząca: Anna Stoczkiewicz, kierownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

 

Komunikacja zmiany. Perspektywa lidera zespołu – warsztat IRSW (Aula 6, piętro 3.)
W ramach warsztatu skoncentrujemy się na efektywnych formach komunikowania zmiany, szczególnie poprzez informację zwrotną. W oparciu o studia przypadku, badania i własne doświadczenia wdrażania standardów pracy lidera, zaproponuję konkretne, użyteczne wzorce komunikacji. To podejście charakteryzuje się redukcją krytyki i oceny na rzecz definiowania oczekiwań i wzmacniania rozwoju. Pozwala odblokować przepływ informacji miedzy liderem i zespołem, co ogólnie można określić jako „umożliwianie osiągnięć”.

Prowadzący: Mariusz Lorenc | ekspert, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

 

Nowoczesne podejście do zarządzania dokumentacją studencką: Elektroniczna Teczka Studenta (Aula Główna, piętro 1.)
Zainteresowanie elektronicznymi teczkami studenta wciąż rośnie, dlatego ponownie zapraszamy na warsztat poświęcony temu tematowi. Podczas spotkania omówimy trzy rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie dokumentacją studencką, niezależnie od używanego systemu operacyjnego do obsługi studenta (PCG Academia, USOS), czy dostawcy oprogramowania (Bonasoft, EUVIC, OPTeam). Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady a swoje doświadczenia i najlepsze praktyki przedstawią:

 • Marcin Mularz | Kierownik Produktu BonaSoft
 • Magdalena Kukuła | Kierownik Działu Nauki i Kształcenia, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Forum Administracji Akademickiej
 • Ewa Wiśniewska| Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego | Forum Administracji Akademickiej
  Prowadząca: Ewa Wiśniewska

One Response to Zapraszamy na II Forum Administracji Akademickiej, 27-28 maja 2024 r. w SGH