Sesja o planowaniu na FPAU

Sesja o planowaniu na FPAU

Drugiego dnia tegorocznej konferencji Forum Pracowników Administracji Uczelni odbył się panel poświęcony w całości planowaniu zajęć dydaktycznych. Mimo iż temat wydaje się być skierowany do dość wąskiego grona pracowników administracyjnych zajmujących się przygotowywaniem rozkładów zajęć to spotkał się z dużym zainteresowaniem i zapisało się na niego 70 osób.

Prowadząca sesję Anna Pietrzak (UMK w Toruniu i SFS) rozpoczęła od przedstawienia wyzwań przed jakimi stają planiści oraz od ogólnych oczekiwań dotyczących kompetencji społecznych i technicznych osób zajmujących się harmonogramami zajęć, które można podsumować humorystycznie za pomocą poniższego mema (Mem naukowo-dydaktyczny):

W drugiej części swojego wystąpienia Anna Pietrzak zaprezentowała możliwości oprogramowania FET. Jest to darmowe oprogramowanie (na licencji  GNU Affero General Public License v.3) służące do  automatycznego generowania planów zajęć.  Program wymaga dużego nakładu pracy początkowej związanej z zasileniem go danymi: o kursach, pracownikach, salach, dzieleniu studentów na lata, grupy i podgrupy (np. specjalnościowe) ale dzięki obszernej kafeterii warunków branych pod uwagę (dezyderaty wykładowców, wielkość i zajętość sal, blokady czasu studentów, długość przerw, liczba zmian budynków i wiele, wiele innych) możliwe jest wygenerowanie gotowego planu.

Prezentacja: Planowanie zajęć

Anna Pietrzyk (AGH i SFD)  kontynuowała opowieść dotyczącą planowania rozpoczętą podczas sesji plenarnej pierwszego dnia Forum. Prelegentka mówiła o wykorzystywanym obecnie w AGH programie UNI Time – o jego zaletach, możliwościach i ograniczeniach a także o przygotowywanym we współpracy z nią przez firmę Sages programie UNI Planer. Program będzie zintegrowany z  USOSem co bardzo zredukuje czas pracy inicjalnej i zminimalizuje manualną pracę planistów. Program będzie łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi. W założeniach program będzie pobierał dane z systemu dziekanatowego, kolejnym krokiem będzie uzupełnienie danych konfiguracyjnych i dezyderatów. Po wygenerowaniu i zatwierdzeniu planu będzie on eksportowany do USOSa.

Prezentacje: UNIplaner: program do automatyzacji układania rozkładów zajęć  oraz UNIplaner

Magdalena Kierzek (WSB-NLU) zaprezentowała  autorski program stworzonym przez Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University. CloudAcademy to zintegrowany system do obsługi administracyjnej Uczelni i do prowadzenia dydaktyki. Wszystkie operacje wykonane w panelu administracyjnym od razu wyświetlają się na zindywidualizowanych kontach studentów i wykładowców, w tym również w aplikacjach mobilnych. Podczas spotkania zaprezentowany został moduł związany z tworzeniem grup, obsadą zajęć, planowaniem i harmonogramami. Prezentacja odbyła się „na żywym organizmie” aby podkreślić fakt automatycznej aktualizacji danych u wszystkich użytkowników CloudAcademy, bez konieczności eksportu danych.