Wizyty studyjne w dziekanatach (i nie tylko)

Wizyty studyjne w dziekanatach (i nie tylko)

Po dziś dzień pamiętam swoją pierwszą wizytę w obcym dziekanacie. Było to ze 3 lata temu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie zaczynałyśmy z Ireną Senator część badawczą projektu poświęconego funkcjonowaniu dziekanatów. Rozmawiałyśmy wówczas z Małgosią Moraszką i Ewą Mierzejewską – wówczas kierowniczkami dziekanatów wydziałowych, niesamowicie ciekawymi, a zarazem zgranymi osobami, które wpuściły nas do swojego uczelnianego mikroświata.  

Świadomość istnienia innych dziekanatów to jedno, natomiast dotknięcie tej inności to zupełnie inna sprawa i przywilej. W ciągu tych 3 lat odwiedziłam około 30 różnych dziekanatów – i choć wykonują mniej więcej podobne zadania, różnią się miejscem w uczelnianej hierarchii, kulturą organizacyjną i atmosferą na tyle, że za każdym razem jest to zupełnie inna przygoda.  

Immanentnym elementem każdej takiej wizyty jest wymiana doświadczeń – jak dana sprawa załatwiana jest u nas, a jak w goszczącym dziekanacie, jakiego systemu informatycznego używamy, jak wykonujemy poszczególne zadania, jakie mamy relacje w zespole i z naszym otoczeniem. Nawiązane w ten sposób kontakty często trwają, a w moim przypadku przekuły się kilkukrotnie na fajne relacje pozasłużbowe. Na ich kanwie powstało nasze Stowarzyszenie (a z przyziemniejszych kwestii także 1 monografia i 2 rozdziały).  

Dlatego, gdy tylko Ania Mielczarek-Taica, szefowa projektu „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” opracowywała jego zręby, wiedziałam że chcę tam dołożyć cegiełkę w postaci krajowych wizyt studyjnych dla pracowników uczelnianej administracji.  

Teoretycznie możliwości takich wyjazdu istnieją, chociażby w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility. Do takiego wyjazdu trzeba jednak znać dobrze język obcy, a ponadto wyjeżdża się za granicę – do innej administracyjnej rzeczywistości, funkcjonującej w odmiennym systemie prawnym. Tymczasem nasze wizyty studyjne mają charakter krajowy – służą zatem zapoznaniu się z tym, jak funkcjonuje inna uczelnia i wymianie doświadczeń, które faktycznie mogą się przydać zarówno wyjeżdżającemu, jak i goszczącej go uczelni.  

Nabór na wizyty studyjne ogłosimy wkrótce (por. informacja poniżej), jednak już teraz można zacząć szukać uczelni goszczącej – grunt, aby znajdowała się w innym województwie. Planujemy łącznie 40 wizyt, każda powinna trwać 3-4 dni. W ramach projektu planujemy pokrycie kosztu zakwaterowania oraz dojazdu. Liczymy za to na odzew i ciekawe sprawozdania z wyjazdów.  

Projekt realizowany jest przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach konsorcjum ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownikiem projektu jest Anna Mielczarek-Taica, kierowniczka dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK oraz szefowa Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów jest partnerem wspierającym realizację zadania 8. Wizyty studyjne / job shadowing, za które odpowiada zespół pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w składzie ja (koordynator zadania), dr Renata Pajewska-Kwaśny oraz Irena Senator. I choć wszystkie jesteśmy równocześnie członkiniami Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, oferta wizyt otwarta jest nie tylko dla pracowników dziekanatów, ale wszystkich NNA, czyli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Administracyjnie wspiera nas Emilia Chmielewska z zaprzyjaźnionego Działu Obsługi Projektów SGH. 

Tymczasem za 9 dni uruchamiany I turę naboru na wizyty studyjne stosowna dokumentacja znajduje się na stronie zadania. Już teraz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią i planowania swojego wyjazdu 🙂