Nie tylko dziekanaty! Ruszyła Sekcja Projektowa

Nie tylko dziekanaty! Ruszyła Sekcja Projektowa

Wśród siedmiu sekcji Stowarzyszenia, Sekcja Projektowa wydaje się najbardziej odległa tematycznie od problematyki dziekanatowej. Inspiracja dla powstania sekcji pojawiła się podczas wizyty studyjnej reprezentacji Działu Obsługi Projektów SGH w Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Obok wymiany doświadczeń na temat zarządzania projektami na obu uczelniach, pojawił się pozornie odległy wątek Forum Dziekanatów; pozornie, ponieważ okazało się, że istnieje sporo wspólnego. Wypracowania w ramach Stowarzyszenia formuła okazała się na tyle pojemna i uniwersalna, że zaowocowała powstaniem Sekcji Projektowej. Tam samo, jak Stowarzyszenie i inne sekcje, zamierza zrzeszać osoby wykonujące podobne zadania na swoich uczelniach, wymieniać się doświadczeniami, ale także podejmować działania wobec interesariuszy zewnętrznych.

Sekcja rozpoczęła swoją działalność zorganizowanym w marcu 2023 r. seminarium poświęconym sprawom projektowym. Było o sprawach newralgicznych, jak wynagrodzenia, czy raportowanie, ale także trochę o dobrych praktykach w zakresie umiędzynarodowienia i organizacji jednostek zajmujących się zarządzaniem projektami na uczelniach. Seminarium zorganizowały współzałożycielki sekcji – Katarzyna Markiewicz-Śliwa i Ewa Mendec, kierowniczki działów Centrum Zarządzania Projektami PŚl. Partnerem wydarzenia był alians EURECA-Pro (The European University on Responsible Consumption and Production). W seminarium udział wzięło ponad 80 osób. Jeżeli sukces seminarium mierzyć liczbą nowych członków sekcji, to po seminarium ich liczba uległa niemalże podwojeniu. Sekcję budują już osoby z pięciu uczelni – dwóch uniwersytetów, dwóch politechnik i jednej uczelni ekonomicznej. Zapraszamy kolejne osoby zajmujące się zarządzaniem projektami w nasze szeregi!

Mimo że w strukturach Stowarzyszenia mamy 7 sekcji, za projektową trzymam szczególnie kciuki, i to nie tylko dlatego, że problematyka projektowa jest mi bliska (obecnie – po ponad dwóch latach nieobecności w dziekanacie – bliższa niż sprawy studenckie). Jeżeli Sekcja Projektowa będzie nadal tak działać i się rozwijać, będzie to najlepszy dowód na uniwersalność naszego Stowarzyszenia i kolejny krok do ustanowienia wspólnoty praktyków zajmujących się różnymi elementami administracyjnymi uczelnianej rzeczywistości. A póki co – na razie bardzo wstępnie – zapowiadam, że kolejne wydarzenie z udziałem Sekcji Projektowej (i nie tylko!) odbędzie się najpewniej w połowie czerwca, tym razem stacjonarnie…