Ramię w ramię z informatykami

Ramię w ramię z informatykami

Administracja uczelni tworzy system naczyń połączonych (w centrum których znajduje się dziekanat – powie najpewniej wielu członków naszego Stowarzyszenia). Z perspektywy dziekanatu jednostkami, które w największym stopniu wpływają na jego pracę, są działy prawne uczelni oraz działy informatyczne. Pierwsi odpowiadają za to, aby przepisy wewnętrzne były nie tylko zgodne z tymi krajowymi, ale również funkcjonalne – czyli, by dały się sensownie stosować w codziennej pracy. Drudzy dają obudowę pracy dziekanatu, sprawiając by automatyzacja pewnych procesów dawała realną korzyść w postaci oszczędności czasu czy podniesienia jakości obsługi. Studentów dziekanaty obsługują wielu, więc wiele czynności ma charakter powtarzalny – a zdecydowanie widać różnicę, jeżeli muszę kliknąć 500x, czyli u każdego studenta 1x, albo automat sam sobie klika, a ja tylko uruchamiam proces zaprogramowany przez informatyków. Oczywiście marzeniem większości dziekanatów jest to, aby takich zautomatyzowanych procesów było jak najwięcej, aby były ze sobą kompatybilne i jeszcze, aby to wszystko działało.

Marzenia ponoć czasami się spełniają. W Stowarzyszeniu od kilku tygodni tworzymy im do tego fundamenty. Taki cel ma bowiem sekcja informatyczna Stowarzyszenia, której od strony organizacyjnej przewodzi dr Justyna Jaskólska, a od strony informatycznej – Dariusz Wronikowski. Sekcja zrzesza szefów i pracowników IT kilku uczelni – póki co trzech politechnik, dwóch uniwersytetów i dwóch uczelni ekonomicznych działających na trzech różnych systemach teleinformatycznych. Ta ostatnia informacja jest o tyle istotna, że w Stowarzyszeniu zamierzamy zajmować się rozwiązaniami dla różnych systemów i stworzyć platformę wymiany doświadczeń. Pierwszym krokiem były Wirtualne Targi Informatyczne zorganizowane przez sekcję informatyczną, na których zaprezentowano kilkanaście rozwiązań informatycznych od infrastruktury IT po e- i m-usługi.

Sekcja ma szerokie plany w zakresie e-dyplomów, e-doręczeń, czy e-teczki. Mamy nadzieję, że w zakresie tych trzech kamieni milowych procesu cyfryzacji obsługi toku studiów powstaną centralne platformy ułatwiające uczelniom ten proces. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że cyfryzacja na uczelniach przebiega na różne sposoby, a pandemia dodatkowo spowodowała to, że niektóre z nich przyspieszyły stając się liderami cyfryzacji, natomiast inne zatrzymały się w epoce papieru, albo gdzieś pomiędzy. Przystąpienie informatyków do Stowarzyszenia, które ma w nazwie „Dziekanat” może wydawać się mało intuicyjne. Nasza działalność z ostatnich 2 lat wskazuje jednak na to, że wykroczyliśmy poza sprawy stricte dziekanatowe starając się oddziaływać (niekiedy skutecznie) szerzej na rzeczywistość i środowisko pracowników administracyjnych uczelni.

Zainteresowanych informatyków zapraszamy do kontaktu z dr Justyną Jaskólską lub Dariuszem Wronikowskim.

Razem niewątpliwie możemy więcej – także w sprawach informatycznych!