Sztuczna inteligencja na uczelniach – materiały ze szkolenia Microsoft

Sztuczna inteligencja na uczelniach – materiały ze szkolenia Microsoft

W dniu 1.09.2023 mieliśmy przyjemność, wspólnie z firmą Microsoft, zorganizować wyjątkowe warsztaty, które były poświęcone tematyce sztucznej inteligencji oraz praktycznego wykorzystania dostępnych na rynku narzędzi w codziennej pracy pracowników administracyjnych uczelni. Warsztaty odbyły się w siedzibie firmy Microsoft i było to doskonałą okazją do wycieczki po MTC (Microsoft Technology Center), które  pokazało uczestnikom najnowsze trendy technologiczne – wykorzystanie rozwiązań Microsoft w połączeniu z technologią codziennego wykorzystania. W warsztatach udział wzięło około 300 osób – ponad 260 online oraz kilkadziesiąt na sali w siedzibie Microsoft. Byli to przede wszystkim pracownicy dziekanatów oraz osoby zajmujące się tokiem studiów, ale także osoby z innych działów uczelnianej administracji. Silną grupę stanowili pracownicy działów zajmujących się współpracą z zagranicą dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia z IROs Forum.

Spotkanie podzieliliśmy na trzy panele, z których każdy był wyjątkowym doświadczeniem i przedstawił nam wykorzystanie AI z innej perspektywy:

  1. Studia przypadków z wykorzystaniem praktycznych narzędzi AI: Artur Rudnicki, ZST w Radomiu, który zainteresował Państwa sztuczną inteligencją podczas spotkania w czerwcu (dla przypomnienia przekazujemy prezentację z poprzednich warsztatów) kontynuował podróż po meandrach AI i przegląd dostępnych na rynku darmowych narzędzi, które mogą wspierać pracowników uczelni w codziennej pracy – zarówno w dziekanacie, jak i innych działach administracji i nie tylko. Przedstawiano przykłady, jak AI może być wykorzystywane do komunikacji ze studentami, tworzeniu grafiki i materiałów wideo na potrzeby prezentacji, analizy danych na podstawie danych wejściowych, zamiany mowy na tekst w różnych językach. Ponadto, prelegent zainspirował nas do własnych testów i eksploracji narzędzi pod kątem naszych potrzeb związanych nie tylko z wykonywaną pracą, ale również z życiem codziennym, jak np. projektowanie łazienki czy kuchni. Link do prezentacji z warsztatów wraz z linkami do narzędzi wykorzystanych podczas prezentacji.
  2. Narzędzia rozpoznawania mowy a dostępność cyfrowa: Znakomity duet z Instytutu Badań Edukacyjnych: Alicja Luber oraz Mateusz Ciborowski przedstawili nam w pierwszej części perspektywę projektów IBE dla MEiN tzn. platformę edukacja.gov.pl jako perspektywę najbliższej przyszłości i strategiczny kierunek, w jakim rozwija się cyfryzacja edukacji, jak również wyzwania dotyczące cyfrowych dyplomów i rekrutacji. Część drugą wystąpienia rozpoczęła prawdziwa niespodzianka. Mateusz Ciborowski, który połączył się z nami bezpośrednio z kortów tenisowych będąc uczestnikiem zawodów dla osób niedowidzących, opowiedział, czym dla niego jest sztuczna inteligencja i jak wykorzystuje dostępne na rynku narzędzia, aby ułatwić sobie codzienną pracę w projektach. Wykazał przy tym ogromne serce i zaangażowanie włożone w wykonywaną pracę, a przy tym żadnej taryfy ulgowej dla siebie w codziennych zadaniach.
  3. Praktyczne przykłady wykorzystania AI na uczelniach światowych: Laurynas Dovydaitis, Microsoft, który przedstawił kilka przykładów dowodząc, że sztuczna inteligencja jest już wszędzie (w samochodach, urządzeniach AGD, windach itd..) wskazując jednocześnie korzyści z wykorzystania AI. W kolejnej części prezentacji zapoznaliśmy się z planami oraz najbliższymi realizacjami narzędzi Microsoft takimi jak co-pilot oraz jego wykorzystanie w PowerPoint, MS Teams, PowerBI. Na koniec prezentacji zapoznaliśmy się z tym, jak uczelnie zagraniczne wykorzystują AI w swojej codziennej pracy na przykładzie uczelni: Southern New Hampshire University (USA), RWTH Aache  University (Niemcy), Yale School of Medicine (USA), New York City Public School (USA) oraz National Taiwan Normal University (Tajwan).

Ostatnim punktem naszej agendy były dyskusje i networking: Warsztaty stworzyły platformę do wymiany doświadczeń i pomysłów między przedstawicielami różnych uczelni oraz ekspertami z dziedziny sztucznej inteligencji. To była doskonała okazja do nawiązania kontaktów i rozwoju współpracy. Dodatkowo, jak na rasowych informatyków przystało, zaprosiliśmy uczestniczki i uczestników warsztatów na pizzę oraz dyskusję.

Warsztaty zakończyliśmy dyskusją na temat przyszłości sztucznej inteligencji na uczelniach. Wspólnie rozważaliśmy, jakie wyzwania i możliwości czekają na instytucje edukacyjne w kontekście AI. Myślę, że możemy podsumować nasze wydarzenie stwierdzeniem, że sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka, ale człowiek bez znajomości i wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji może być mniej skuteczny w swojej pracy a w przyszłości, być może nawet zastąpiony przez osobę wykorzystującą narzędzi AI w codziennej pracy.

Warsztaty „Praktyczne Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji na Uczelniach” były inspirującym wydarzeniem, które pomogło pracownikom administracyjnym uczelni zrozumieć potencjał, jaki niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Dzięki prezentowanym studiom przypadków i praktycznym narzędziom, uczestnicy mogli zdobyć cenne wskazówki dotyczące implementacji AI na swoich uczelniach oraz rozwinąć sieć kontaktów z innymi profesjonalistami z branży. Wydarzenie to stanowiło istotny krok w kierunku innowacji i doskonalenia edukacji na uczelniach w erze sztucznej inteligencji.

Serdecznie dziękujemy firmie Microsoft za gościnność i profesjonalną organizację warsztatów.

W imieniu organizatorów:

Stowarzyszenia Forum Dziekanatów: Katarzyna Górak Sosnowska, Ewa Wiśniewska, Dariusz Wronikowski

oraz

Microsoft: Julia Goll, Małgorzata Leśnik-Król, Barbara Michalska, Kacper Zubrzycki

dziękujemy Państwu za udział w warsztatach.