Uczelnie w czasie pandemii. Fotografie z miejsc pracy. Zaproszenie do badania

Uczelnie w czasie pandemii. Fotografie z miejsc pracy. Zaproszenie do badania

Dzięki m.in. działalności naszego Stowarzyszenia od kilku lat coraz częściej i więcej mówi się o pracownikach administracji szkół wyższych. Jednym z tego przejawów są badania funkcjonowania uczelnianej administracji. Idąc tym nurtem, zapraszamy pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi do udziału w naszym projekcie. Jesteśmy grupą czterech badaczek o różnych zainteresowaniach, a także należących do różnych części społeczności uczelni – nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników administracji. Zapraszamy do udziału w naszym badaniu pracowników administracji uczelni.

Na temat warunków pracy pracowników administracji w czasie pandemii COVID-19 powstało już kilka opracowań, jednak opierały się one w większości na badaniach ilościowych. W projekcie „Uczelnie w czasie pandemii. Fotografie z miejsc pracy” chcemy przyjrzeć się pracy na uczelniach za pomocą antropologii wizualnej. Osoby chętne zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, a następnie do kontaktu.

mgr Maria Cywińska, dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Urszula Markowska-Manista i mgr Lidia Tomaszewska

 

Instrukcja

Prosimy o wykonanie trzech zdjęć – po jednym na każdy temat:

  1. Mój azyl w pracy w pandemii.
  2. Miejsce związane z pracą, które wywołuje emocje (pozytywne, albo negatywne).
  3. Migawka z pracy w pandemii ilustrująca jakieś zdarzenie, którym chcą się Państwo podzielić.

Prosimy o nadanie każdemu zdjęciu tytułu (nawet jeśli będzie to tylko jedno słowo bądź zdanie, które może być metaforą – tytuł nie musi być czytelny dla nas; może być w treści maila, albo jako nazwa zdjęcia). Zdjęcia z tytułami będą punktem wyjścia do krótkich (20-35 min) indywidualnych wywiadów na temat pracy w czasie pandemii w dogodnej dla Państwa formie (telefon, wideorozmowa) i terminie.

Nie ma złych zdjęć, czy nietrafionych tytułów, liczy się wyłącznie pomysł i chęć udziału w naszym przedsięwzięciu. Przekazane nam informacje zostaną zanonimizowane (czyli my znamy autora zdjęcia, natomiast nikt więcej go nie pozna) i wykorzystane wyłącznie do celów naukowych bez użycia danych osobowych oraz bez wizerunków. Zdjęć bez Państwa zgody nie zamierzamy nigdzie publikować.

Czekamy na Państwa zdjęcia pod adresem kgorak[at]sgh.waw.pl do 30 kwietnia 2021.